herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Załaczniki do konkursu Róża Durkowska 2018-01-11 14:48:11
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadani publicznego z zakresu wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2018 roku Róża Durkowska 2018-01-11 14:42:11
Otwarte konkursy ofert na rok 2018 Róża Durkowska 2018-01-11 14:38:32
Uchwała Nr XIII.34.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-01-11 10:53:58
OŚ - Uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odberania odpadów komunalnych Piotr Kwieciński 2018-01-10 10:10:21
OŚ - Uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odberania odpadów komunalnych Piotr Kwieciński 2018-01-10 09:18:38
OŚ - Uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odberania odpadów komunalnych Piotr Kwieciński 2018-01-10 09:17:17
Uchwała Nr CCCXCII.742.2017 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na 2018 r. II Wioleta Początek 2018-01-09 10:19:54
Uchwała Nr CCCXCII.741.2017 w sprawie uchylenia opinii o projekcie budżetu Gminy Węgorzyno na 2018 r. Wioleta Początek 2018-01-09 10:19:36
Uchwała Nr CCCXCII.742.2017 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na 2018 r. II Wioleta Początek 2018-01-09 10:19:14
Uchwała Nr CCCXCII.741.2017 w sprawie uchylenia opinii o projekcie budżetu Gminy Węgorzyno na 2018 r. Wioleta Początek 2018-01-09 10:17:33
Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok Wanda Opala 2018-01-09 09:01:11
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim - II przetarg Anna Martyna Adamów 2018-01-05 15:00:04
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim - II przetarg Anna Martyna Adamów 2018-01-05 14:59:53
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim - II przetarg Anna Martyna Adamów 2018-01-05 14:59:37
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim - II przetarg Anna Martyna Adamów 2018-01-05 14:57:14
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim - II przetarg Anna Martyna Adamów 2018-01-05 14:56:47
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim - II przetarg Anna Martyna Adamów 2018-01-05 14:45:22
Uchwała Nr XXXII/269/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018 - 2024 Wioleta Początek 2018-01-02 14:59:33
Wioleta Początek 2018-01-02 14:52:50
Uchwała Nr XXXII/268/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-01-02 14:52:10
Uchwała Nr XXXII/268/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-01-02 14:51:55
Uchwała Nr CCCLXXVII.692.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-01-02 14:51:05
Uchwała Nr CCCLXXVII.691.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na 2018 rok Wioleta Początek 2018-01-02 14:49:01
Uchwała Nr CCCLXXVII.690.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Węgorzyno na 2018 r. Wioleta Początek 2018-01-02 14:43:59
Uchwała Nr CCCLXXVII.690.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Węgorzyno na 2018 r. Wioleta Początek 2018-01-02 14:43:27
XXXII/269/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 Wioleta Początek 2017-12-29 12:36:33
XXXII/268/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2017-12-29 12:36:01
XXXII/267/2017 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie Wioleta Początek 2017-12-29 12:34:06
XXXII/266/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023 Wioleta Początek 2017-12-29 12:33:34
XXXII/265/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-12-29 12:32:55
XXXII/264/2017 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-12-29 12:32:21
XXXII/263/2017 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Węgorzyno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Wioleta Początek 2017-12-29 12:31:50
XXXII/262/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2018 Wioleta Początek 2017-12-29 12:29:20
XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22 grudnia 2017 roku Wioleta Początek 2017-12-29 12:27:34
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-22 15:47:34
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-21 15:29:20
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-19 15:24:54
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 Mariola Franczuk 2017-12-19 10:43:06
Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 Mariola Franczuk 2017-12-19 10:41:47