herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Wioleta Początek 2018-06-21 13:09:16
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Wioleta Początek 2018-06-21 13:05:30
D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Janinia Mazuro 2018-06-20 11:40:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Janinia Mazuro 2018-06-20 11:39:06
Projekt Protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie w dniu 25 maja 2018 roku Wioleta Początek 2018-06-20 00:29:54
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Elżbieta Kozioł Anna Martyna Adamów 2018-06-19 15:15:28
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Lucyna Wolska Anna Martyna Adamów 2018-06-19 15:13:57
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Ilona Śmigielska Anna Martyna Adamów 2018-06-19 15:13:00
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 - Barbara Franczuk Anna Martyna Adamów 2018-06-19 15:11:47
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-06-19 15:10:18
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-06-19 15:09:16
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-06-19 15:07:58
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-06-19 15:06:54
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-06-19 15:05:56
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-06-19 15:04:25
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-06-19 15:02:28
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-06-19 14:58:58
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-06-19 14:58:11
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-06-19 14:54:49
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-06-19 14:48:14
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-06-19 14:47:07
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-06-19 14:46:13
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-06-19 14:44:59
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2018-06-18 18:03:34
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2018-06-18 18:02:48
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2018-06-18 18:02:13
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2018-06-18 18:01:48
Materiały na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie w dniu 22 czerwca 2018 roku Wioleta Początek 2018-06-15 13:18:49
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci w 2018 roku. Róża Durkowska 2018-06-08 11:13:45
XXXVII/298/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 Wioleta Początek 2018-06-05 14:38:40
XXXVII/297/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-06-05 14:36:56
XXXVII/296/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Węgorzyno w 2018 roku - dokument usunięty Wioleta Początek 2018-06-05 14:36:01
XXXVII/295/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-06-05 14:35:19
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 25.05.2018 r. Wioleta Początek 2018-06-05 14:34:24
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz zakończeniu postępowania dowodowego Janinia Mazuro 2018-06-01 13:48:40
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2017 roku Wioleta Początek 2018-05-30 11:50:51
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2017 roku Wioleta Początek 2018-05-30 11:50:35
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2017 roku Wioleta Początek 2018-05-30 11:49:50
Uchwała Nr CCIII.394.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-05-30 11:47:08
Uchwała Nr CCIII.394.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-05-30 11:46:26