herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-07 14:19:53
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-07 14:19:42
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-07 14:19:23
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-07 14:19:00
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-07 14:17:32
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-07 14:16:27
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-07 14:15:49
Przebudowa drogi gminnej nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-04 16:14:36
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko o dł. 0,78 km - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-09-04 16:13:55
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-09-04 16:13:24
I przetarg ustny nieograniczony na dz, nr 853/3 w obr. nr 1 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2018-09-03 12:43:49
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 812/14 wraz z udz. 1/5 w dz. nr 812/16 w obr nr 3 m.Węgorzyno Anna Ociepa 2018-09-03 12:42:01
I przetarg ustny nieograniczony na dz. nr 738/5 i 738/16 wraz z udziałem 5/100 w dz. nr 738/12 oraz ustanowieniem służebności w dz. nr 738/22 w obr. nr 2 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2018-09-03 12:40:31
Jednostki organizacyjne Mariola Franczuk 2018-09-03 12:08:31
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Anna Martyna Adamów 2018-08-31 13:14:28
Uchwała XV/120/2016 Anna Martyna Adamów 2018-08-31 13:14:12
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Anna Martyna Adamów 2018-08-31 13:13:26
Zgłoszenie do OKW ds. ustalenia wyników głosowania Anna Martyna Adamów 2018-08-31 13:05:26
Zgłoszenie do OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Anna Martyna Adamów 2018-08-31 13:04:51
Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.06.2018 Wioleta Początek 2018-08-30 23:20:24
Protokół z XXXIX - sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Węgorzynie - 11.07.2018 Wioleta Początek 2018-08-30 23:15:13
Protokół z XXXIX - sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Węgorzynie - 11.07.2018 Wioleta Początek 2018-08-30 23:15:00
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 10/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa obwodnicy miejscowości Węgorzyno w ciągu drogi krajowej nr 20" Anna Martyna Adamów 2018-08-29 12:44:57
wykaz na część dz. nr 1288 w obr. nr 1 m. Węgorzyno z przeznaczeniem na cele składowe Anna Ociepa 2018-08-29 10:37:43
Pismo z dnia 10.08.2018 r. znak PINB.5142.93.05.2018.BR wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łobzie Wioleta Początek 2018-08-28 15:45:58
Materiały na XL sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 03.09.2018 r. Wioleta Początek 2018-08-28 15:43:21
Materiały na XL sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 03.09.2018 r. Wioleta Początek 2018-08-28 15:43:01
Protokół z XXXIX - sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Węgorzynie - 11.07.2018 Wioleta Początek 2018-08-28 15:42:33
Protokół z XXXIX - sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Węgorzynie - 11.07.2018 Wioleta Początek 2018-08-28 15:23:22
Materiały na XL sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 03.09.2018 r. Wioleta Początek 2018-08-28 08:23:45
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Anna Martyna Adamów 2018-08-23 13:14:07
Decyzja nr 2/CP/2018 dot. budowy Obwodu Utrzymania Drogowego w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-08-22 10:24:17
Decyzja nr 2/CP/2018 dot. budowy Obwodu Utrzymania Drogowego w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-08-22 10:23:58
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Węgorzyna z dnia 20 sierpnia 2018r. Anna Martyna Adamów 2018-08-21 12:35:59
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Węgorzyna z dnia 20 sierpnia 2018r. Anna Martyna Adamów 2018-08-21 12:34:56
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzyna z dnia 17 sierpnia 2018 roku Anna Martyna Adamów 2018-08-21 10:56:43
Obwieszczenie Starosty Łobeskiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych do Rady Powiatu w Łobzie w wyborach wyznaczonych na dzień 21 października 2018r. Anna Martyna Adamów 2018-08-21 10:53:13
Wykaz na zbycie w drodze przetargu dz. nr 738/6 i 738/18 oraz 738/7 i 738/18 wraz z udziałem w dz. nr 738/12 oraz ustanowieniem służebności w dz. nr 738/22 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2018-08-16 14:24:41
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-08-14 15:23:44
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko o dł. 0,78 km - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-08-14 15:23:23