herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wioleta Początek 2017-09-22 12:51:46
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2017-09-22 12:51:17
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Wioleta Początek 2017-09-22 12:48:49
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wioleta Początek 2017-09-22 12:41:39
Materiały na XXIX sesje RM Wioleta Początek 2017-09-22 12:40:12
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wioleta Początek 2017-09-22 12:27:24
Materiały na XXIX sesję - 27.09.2017 r. Wioleta Początek 2017-09-22 12:26:51
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2017-09-21 13:05:47
Decyzja dot. budowy sieci wodociągowej w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2017-09-19 12:52:33
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i Etap II. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I. Tomasz Trykacz 2017-09-14 12:13:03
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki). Tomasz Trykacz 2017-09-12 15:02:33
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki). Tomasz Trykacz 2017-09-12 14:47:10
XXVIII/239/2017 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Wioleta Początek 2017-09-07 12:33:12
XXVIII/238/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023 Wioleta Początek 2017-09-07 12:32:32
XXVIII/237/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-09-07 12:31:58
XXVIII/236/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Wioleta Początek 2017-09-07 12:31:30
XXVIII/235/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Połchowo w miejscowości Runowo Pomorskie stanowiącej własność Gminy Węgorzyno na rzecz Powiatu łobeskiego - Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie Wioleta Początek 2017-09-07 12:30:47
XXVIII/234/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Węgorzyno Wioleta Początek 2017-09-07 12:30:21
XXVIII/233/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Węgorzyno Wioleta Początek 2017-09-07 12:28:39
XXVIII/232/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu: "Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata w Gminie Węgorzyno" Wioleta Początek 2017-09-07 12:28:13
XXVIII/232/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu: "Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata w Gminie Węgorzyno" Wioleta Początek 2017-09-07 12:27:57
XXVIII/231/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie prowadzonym przez Gminę Węgorzyno Wioleta Początek 2017-09-07 12:27:32
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.08.2017 Wioleta Początek 2017-09-07 12:26:39
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. funduszy unijnych Anna Martyna Adamów 2017-09-07 09:23:31
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim Anna Martyna Adamów 2017-09-07 09:21:57
Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.06.2017 r. Wioleta Początek 2017-09-06 08:38:19
Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową o mocy 66,3 kW wraz z modernizacją instalacji c. o. w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2017-09-05 15:29:13
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2017-09-04 15:49:45
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i Etap II. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I. Tomasz Trykacz 2017-08-29 15:29:06
Decyzja nr 07/CP/2017 dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Węgorzyno-Brzeźniak Anna Martyna Adamów 2017-08-28 15:15:29
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2017-08-25 12:04:36
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i Etap II. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I. Tomasz Trykacz 2017-08-24 09:40:37
Materiały na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie w dn. 31.08.2017 r. Wioleta Początek 2017-08-23 13:56:59
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2017-08-22 14:19:17
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2017-08-22 14:16:41
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2017-08-22 14:15:39
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2017-08-22 11:43:06
Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową o mocy 66,3 kW wraz z modernizacją instalacji c. o. w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2017-08-18 12:22:44
Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową o mocy 66,3 kW wraz z modernizacją instalacji c. o. w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2017-08-18 12:22:33
Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową o mocy 66,3 kW wraz z modernizacją instalacji c. o. w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2017-08-18 12:20:16