herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXXIV/280/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 Wioleta Początek 2018-02-21 14:12:55
XXXIV/279/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-02-21 14:11:48
sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie - 20.02.2018 r. Wioleta Początek 2018-02-21 14:10:25
sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie - 20.02.2018 r. Wioleta Początek 2018-02-21 14:10:07
Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - etap III Tomasz Trykacz 2018-02-19 13:14:55
Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - etap III Tomasz Trykacz 2018-02-19 13:14:39
ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-02-16 14:43:44
ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Runowskiej nr 26 w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-02-16 14:42:08
ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki nr 31 w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-02-16 14:40:47
Materiały na sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Węgorzynie - 20.02.2018 r. Wioleta Początek 2018-02-16 13:07:02
Lista Sołtysów Gminy Węgorzyno i Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Wioleta Początek 2018-02-16 09:09:57
Lista Sołtysów, Wiceprzewodniczący Rady Osiedla - dokument usunięty Wioleta Początek 2018-02-16 09:08:55
Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok Mariola Franczuk 2018-02-15 11:10:54
Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok Mariola Franczuk 2018-02-15 11:08:24
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3. Tomasz Trykacz 2018-02-12 16:30:21
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3. Tomasz Trykacz 2018-02-12 16:01:53
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3. Tomasz Trykacz 2018-02-12 16:01:00
Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Węgorzyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do Przedszkola Publicznego, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzyno. Mariola Franczuk 2018-02-12 09:52:41
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2018 roku Anna Martyna Adamów 2018-02-09 11:43:37
Plan pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej na 2018 rok Wioleta Początek 2018-02-09 09:37:47
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Wioleta Początek 2018-02-09 09:36:57
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Wioleta Początek 2018-02-09 09:36:38
Plan pracy Komisji Społeczno - Oświatowej na 2018 rok Wioleta Początek 2018-02-09 09:36:03
Plan pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej na 2018 rok Wioleta Początek 2018-02-09 09:35:16
Uchwała Nr XXV.88.2018 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-02-09 09:33:20
Uchwała Nr XXV.89.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-02-09 09:32:03
XXXIII/270/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023 Wioleta Początek 2018-02-09 09:29:40
XXXIII/278/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej Wioleta Początek 2018-02-09 08:56:31
XXXIII/277/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wioleta Początek 2018-02-09 08:55:51
XXXIII/276/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 Wioleta Początek 2018-02-09 08:40:57
XXXIII/275/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-02-09 08:39:42
XXXIII/274/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wioleta Początek 2018-02-09 08:35:15
XXXIII/273/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2018 rok Wioleta Początek 2018-02-09 08:33:34
XXXIII/272/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2018 rok Wioleta Początek 2018-02-09 08:32:59
XXXIII/271/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2018 rok Wioleta Początek 2018-02-09 08:32:49
XXXIII/272/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2018 rok Wioleta Początek 2018-02-09 08:32:35
XXXIII/271/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2018 rok Wioleta Początek 2018-02-09 08:31:52
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.01.2018 r. Wioleta Początek 2018-02-09 08:30:40
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu Ochrony Środowiska" Anna Martyna Adamów 2018-02-07 15:33:18
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2018 roku na kwotę 50.000,00 złotych Anna Martyna Adamów 2018-02-07 14:15:36