herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 Mariola Franczuk 2017-12-19 10:02:16
Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2017 roku Wioleta Początek 2017-12-18 16:56:48
Materiały na XXXII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.12.2017 r. Wioleta Początek 2017-12-15 13:16:54
Projekt budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2017-12-15 13:16:30
Materiały na XXXII sesję - 22.12.2017 Wioleta Początek 2017-12-15 13:11:23
informacja w sprawie podatku od nieruchomości , rolnego , lesniego-załącznik nr 1 do ucwały nr XXXI/259/2017r. Wanda Opala 2017-12-15 12:48:45
deklaarcja na podatek od nieruchomości -załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/259/2017 Wanda Opala 2017-12-15 12:45:48
Stawka podatku leśnego na 2018 rok Małgorzata Honke 2017-12-14 12:41:02
Stawka podatku rolnego na 2018 rok Małgorzata Honke 2017-12-14 12:40:38
Stawka podatku rolnego na 2018 rok Małgorzata Honke 2017-12-14 12:40:27
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-13 16:59:13
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-13 16:58:56
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-13 16:58:27
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-13 16:58:10
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-13 16:57:53
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim Anna Martyna Adamów 2017-12-13 16:57:25
Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z 25 października 2017 roku Wioleta Początek 2017-12-12 11:36:05
Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie w dniu 27.09.2017 r. Wioleta Początek 2017-12-12 11:35:47
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 812/2 i 812/3 wraz z udziałem w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2017-12-11 13:25:32
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 812/2 i 812/3 wraz z udziałem w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2017-12-11 13:21:50
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Anna Martyna Adamów 2017-12-11 09:11:47
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Anna Martyna Adamów 2017-12-11 09:10:55
XXXI/259/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Wioleta Początek 2017-12-08 12:48:04
XXXI/260/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-12-08 12:41:52
XXXI/259/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Wioleta Początek 2017-12-08 12:41:44
XXXI/259/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Wioleta Początek 2017-12-08 12:41:35
XXXI/258/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/253/2017 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych Wioleta Początek 2017-12-08 12:41:27
XXXI/259/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Wioleta Początek 2017-12-08 12:38:24
XXXI/261/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017- 2023 Wioleta Początek 2017-12-08 12:38:16
XXXI/260/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-12-08 12:37:45
XXXI/259/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Wioleta Początek 2017-12-08 12:37:11
XXXI/258/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/253/2017 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych Wioleta Początek 2017-12-08 12:36:28
XXXI/257/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok". Wioleta Początek 2017-12-08 12:35:29
XXXI/257/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok". Wioleta Początek 2017-12-08 12:35:10
XXXI/256/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Węgorzyno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Wioleta Początek 2017-12-08 12:34:20
XXXI/255/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Węgorzyno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Wioleta Początek 2017-12-08 12:32:20
XXXI/254/2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2017-12-08 12:31:48
XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29.11.2017 roku Wioleta Początek 2017-12-08 12:23:38
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Nr XXX/253/2017 Wioleta Początek 2017-12-05 12:22:56
Projekt budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2017-12-05 12:21:33