herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Wioleta Początek 2017-06-27 10:16:42
Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dn. 31.05.2017 r. Wioleta Początek 2017-06-26 02:37:29
Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dn. 26.04.2017 r. Wioleta Początek 2017-06-23 13:35:49
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 13:07:59
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 13:06:05
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:59:59
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:56:21
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:53:50
Witecka Edyta - dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:50:59
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:50:46
- dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:48:59
- dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:48:41
Witecka Edyta - dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:48:28
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:43:05
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:38:56
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:37:24
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:35:09
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:33:20
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:31:45
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Ilona Śmigielska Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:30:01
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:26:26
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:24:40
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:18:37
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Wolska Lucyna Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:16:18
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:13:43
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:06:02
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Ewa Adamów Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:02:41
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 11:58:58
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 11:51:52
Materiały na XXVII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie w dn. 28.06.2017 r. Wioleta Początek 2017-06-22 10:38:22
XXIII/192/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Wioleta Początek 2017-06-12 08:23:57
ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2017-06-09 09:23:07
Uchwała Nr CXXXII.259.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Węgorzyna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia Wioleta Początek 2017-06-08 13:42:24
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wioleta Początek 2017-06-08 13:39:25
Rachunek zysków i strat jednostki Wioleta Początek 2017-06-08 13:38:20
Bilans jednostki budżetowej i jednostki samorządowego zakładu budżetowego Wioleta Początek 2017-06-08 13:37:44
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Wioleta Początek 2017-06-08 13:36:56
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok Wioleta Początek 2017-06-08 13:35:55
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok Wioleta Początek 2017-06-08 13:34:57
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok Wioleta Początek 2017-06-08 13:34:11