herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Załączniki Anna Martyna Adamów 2018-04-24 09:39:23
Zaproszenie do składania ofert Anna Martyna Adamów 2018-04-24 09:38:50
ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Wydrukiem wraz z zapewnieniem umowy wsparciowej na system oraz wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z umową serwisową Anna Martyna Adamów 2018-04-24 09:32:40
Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.03.2018 r. Wioleta Początek 2018-04-23 13:59:37
Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-04-19 14:18:31
Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.01.2018 Wioleta Początek 2018-04-19 11:26:36
Protokół z XXXIV - sesji Nadzwyczajnej 20.02.2018 Wioleta Początek 2018-04-19 11:07:28
Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Węgorzyno za rok 2017 Wioleta Początek 2018-04-19 09:52:00
Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Węgorzyno za rok 2017 Wioleta Początek 2018-04-19 09:51:15
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-04-19 09:50:29
Materiały na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie -26.04.2018 r. Wioleta Początek 2018-04-19 09:48:28
Materiały na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.04.2018 r. Wioleta Początek 2018-04-19 09:45:39
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki) Anna Martyna Adamów 2018-04-18 12:29:25
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki) Tomasz Trykacz 2018-04-12 14:09:31
wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawy warzywne dz. nr 82/1 obręb Połchowo Anna Ociepa 2018-04-11 08:58:11
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Kąkolewicach Anna Martyna Adamów 2018-04-06 14:00:35
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018r. Anna Martyna Adamów 2018-04-04 08:07:47
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018r. Anna Martyna Adamów 2018-04-04 08:04:25
INFORMACJA o rejestrze oraz sposobie udostępnianie danych zawartych w rejestrze instytucji kultury Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2018-04-03 15:07:14
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki) Tomasz Trykacz 2018-04-03 13:15:36
Księga rejestrowa instytucji kultury Anna Martyna Adamów 2018-03-29 08:43:49
Księga rejestrowa instytucji kultury Anna Martyna Adamów 2018-03-29 08:42:18
Księga rejestrowa instytucji kultury Anna Martyna Adamów 2018-03-29 08:40:16
Rejestr instytucji kultury Anna Martyna Adamów 2018-03-29 08:38:59
Rejestr instytucji kultury Anna Martyna Adamów 2018-03-29 08:37:40
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-03-28 14:30:25
wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawy warzywne dz. nr 1250/10 obręb nr 1 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2018-03-26 16:13:15
wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawy warzywne dz. nr 251/99 obręb nr 1 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2018-03-26 16:12:34
wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawy warzywne dz. nr 112/1 obręb Połchowo Anna Ociepa 2018-03-26 16:11:33
wykazy do dzierżawy 2018 Anna Ociepa 2018-03-26 16:09:09
wykazy do dzierżawy 2018 Anna Ociepa 2018-03-26 16:08:50
XXXV/288/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 Wioleta Początek 2018-03-26 13:19:10
XXXV/287/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-03-26 13:18:36
XXXV/286/2018 w sprawie podziału Gminy Węgorzyno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Wioleta Początek 2018-03-26 13:17:53
XXXV/285/2018 w sprawie podziału Gminy Węgorzyno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Wioleta Początek 2018-03-26 13:17:20
XXXV/284/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgorzyno na 2018 rok Wioleta Początek 2018-03-26 13:16:50
XXXV/283/2018 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-03-26 13:16:20
XXXV/282/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego Wioleta Początek 2018-03-26 13:15:47
XXXV/281/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Węgorzyno Wioleta Początek 2018-03-26 13:15:17
XXXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21 marca 2018 roku Wioleta Początek 2018-03-26 13:14:25