herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko o dł. 0,78 km Tomasz Trykacz 2018-07-12 14:58:09
Przebudowa drogi gminnej nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno Tomasz Trykacz 2018-07-12 14:57:36
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno polegająca na dostawie oraz montażu systemów oświetleniowych opartych na technologii LED Tomasz Trykacz 2018-07-12 14:57:00
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-07-11 17:52:29
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-07-11 17:48:59
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-07-11 17:48:28
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-07-11 17:47:48
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-07-11 17:46:32
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-07-11 17:42:35
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-07-11 17:41:11
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-07-11 17:38:52
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-07-11 17:37:55
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-07-11 17:36:58
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-07-11 17:36:39
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Węgorzyno w ciągu drogi krajowej nr 20" Anna Martyna Adamów 2018-07-11 09:37:33
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 812/14 wraz z udz. 1/5 w dz. nr 812/16 w obr nr 3 m.Węgorzyno Anna Ociepa 2018-07-11 08:37:59
Materiały na sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Węgorzynie - 11 lipca 2018 roku Wioleta Początek 2018-07-09 15:12:04
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno polegająca na dostawie oraz montażu systemów oświetleniowych opartych na technologii LED Anna Martyna Adamów 2018-07-05 16:09:21
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno polegająca na dostawie oraz montażu systemów oświetleniowych opartych na technologii LED Anna Martyna Adamów 2018-07-05 16:09:05
Przebudowa drogi gminnej nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2018-07-05 15:58:20
XXXVIII/308/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-07-02 11:50:15
XXXVIII/312/2018 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Wioleta Początek 2018-07-02 11:50:06
XXXVIII/311/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2017 rok Wioleta Początek 2018-07-02 11:37:48
XXXVIII/310/2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna Wioleta Początek 2018-07-02 11:35:55
XXXVIII/310/2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna Wioleta Początek 2018-07-02 11:35:32
XXXVIII/309/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 Wioleta Początek 2018-07-02 11:34:39
XXXVIII/308/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-07-02 11:33:15
XXXVIII/307/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-07-02 11:31:21
XXXVIII/306/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obr. nr 2 m. Węgorzyno Wioleta Początek 2018-07-02 11:30:32
XXXVIII/305/2018 w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Węgorzyno do organu regulacyjnego Wioleta Początek 2018-07-02 11:29:22
XXXVIII/304/2018 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Józefa w Mieszewie Wioleta Początek 2018-07-02 11:28:45
XXXVIII/303/2018 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Apostoła w Runowie Wioleta Początek 2018-07-02 11:28:07
XXXVIII/302/2018 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Apostoła w Runowie Wioleta Początek 2018-07-02 11:26:29
XXXVIII/301/2018 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku Wioleta Początek 2018-07-02 11:25:09
XXXVIII/300/2018 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku Wioleta Początek 2018-07-02 11:23:58
XXXVIII/299/2018 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie Wioleta Początek 2018-07-02 11:23:17
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie z 22 czerwca 2018 roku Wioleta Początek 2018-07-02 11:22:09
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert Róża Durkowska 2018-06-29 14:25:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Anna Martyna Adamów 2018-06-29 13:33:19
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno polegająca na dostawie oraz montażu systemów oświetleniowych opartych na technologii LED Anna Martyna Adamów 2018-06-29 09:22:48