herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno polegająca na dostawie oraz montażu systemów oświetleniowych opartych na technologii LED Anna Martyna Adamów 2018-06-29 09:21:36
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno polegająca na dostawie oraz montażu systemów oświetleniowych opartych na technologii LED Anna Martyna Adamów 2018-06-29 09:21:12
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno polegająca na dostawie oraz montażu systemów oświetleniowych opartych na technologii LED Anna Martyna Adamów 2018-06-29 09:20:53
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno polegająca na dostawie oraz montażu systemów oświetleniowych opartych na technologii LED Anna Martyna Adamów 2018-06-29 09:19:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Anna Martyna Adamów 2018-06-28 15:58:46
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko o dł. 0,78 km Anna Martyna Adamów 2018-06-27 15:46:06
Przebudowa drogi gminnej nr 272025Z w miejscowości Ginawa Anna Martyna Adamów 2018-06-27 15:41:07
Przebudowa drogi gminnej nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2018-06-27 15:34:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Anna Martyna Adamów 2018-06-27 09:55:07
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2018-06-27 09:43:48
Protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z 26 kwietnia 1018 r. Wioleta Początek 2018-06-26 12:57:43
Uchwała CCXL.474.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-06-26 12:55:55
XXXVII/296/2018 w sprawie zaciagnięcia gługoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Węgorzyno w 2018 roku Wioleta Początek 2018-06-26 12:53:52
XXXVII/296/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Węgorzyno w 2018 roku - dokument usunięty Wioleta Początek 2018-06-26 12:51:36
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki) Anna Martyna Adamów 2018-06-22 15:52:19
Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-06-22 12:09:44
Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Króla Lwa w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-06-22 12:08:11
Formularz Róża Durkowska 2018-06-22 10:54:28
Zarządzenie Nr 31/2018 Róża Durkowska 2018-06-22 10:53:51
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Róża Durkowska 2018-06-22 10:52:13
korekta Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wioleta Początek 2018-06-21 15:00:45
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wioleta Początek 2018-06-21 15:00:30
Korekta Rachunek zysków i strat jednostki Wioleta Początek 2018-06-21 14:59:53
Rachunek zysków i strat jednostki Wioleta Początek 2018-06-21 14:59:39
Korekta Bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Wioleta Początek 2018-06-21 14:59:02
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Wioleta Początek 2018-06-21 14:58:28
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Wioleta Początek 2018-06-21 13:26:06
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Wioleta Początek 2018-06-21 13:23:38
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Wioleta Początek 2018-06-21 13:22:58
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Wioleta Początek 2018-06-21 13:21:58
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Wioleta Początek 2018-06-21 13:21:29
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Wioleta Początek 2018-06-21 13:18:34
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Wioleta Początek 2018-06-21 13:15:26
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Wioleta Początek 2018-06-21 13:14:35
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Wioleta Początek 2018-06-21 13:11:48
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Wioleta Początek 2018-06-21 13:11:22
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Wioleta Początek 2018-06-21 13:10:32
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Wioleta Początek 2018-06-21 13:09:48
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Wioleta Początek 2018-06-21 13:09:16
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Wioleta Początek 2018-06-21 13:05:30