herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 812/9, 812/10 i 812/12 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2018-03-26 11:08:03
Uchwała Nr LVIII.144.2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Węgorzyno na 2018 rok Wioleta Początek 2018-03-23 12:55:12
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I Anna Martyna Adamów 2018-03-22 14:10:17
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I Anna Martyna Adamów 2018-03-22 12:50:44
ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż materiałów budowlanych Anna Martyna Adamów 2018-03-22 10:08:05
Wzór oświadczenia majątkowego dla radnych do wypełniania Wioleta Początek 2018-03-21 09:34:53
Wzór oświadczenia majątkowego dla radnych Wioleta Początek 2018-03-21 09:34:02
Wzór oświadczenia majątkowego dla radnych Wioleta Początek 2018-03-21 09:33:46
Wzór oświadczenia dla radnych druk do pobrania - dokument usunięty Wioleta Początek 2018-03-21 09:33:07
Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy do wypełnienia Wioleta Początek 2018-03-21 09:31:45
Formularz z uwagami do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działanosci pożytku publicznego i o wolontariacie Róża Durkowska 2018-03-16 10:24:38
Zarządzenie, ogłoszenie, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Róża Durkowska 2018-03-16 10:23:54
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Róża Durkowska 2018-03-16 10:22:24
Protokół z XXXIV - sesji Nadzwyczajnej 20.02.2018 Wioleta Początek 2018-03-16 09:15:00
Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.01.2018 Wioleta Początek 2018-03-16 09:13:47
Materiały na XXXV sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.03.2018 r. Wioleta Początek 2018-03-14 14:08:17
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Anna Martyna Adamów 2018-03-13 13:34:54
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na wolne Kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Martyna Adamów 2018-03-05 16:19:09
Plan pracy Rady Miejskiej wraz z planowanym harmonogramem sesji na 2018 rok Wioleta Początek 2018-02-28 14:15:54
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap II.- NAWIERZCHNIE Tomasz Trykacz 2018-02-28 10:08:51
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim - II przetarg Anna Martyna Adamów 2018-02-27 15:29:33
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3. Tomasz Trykacz 2018-02-27 15:10:01
Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.12.2017 r. Wioleta Początek 2018-02-27 08:22:42
Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2017 roku Wioleta Początek 2018-02-27 08:21:49
Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.12.2017 r. Wioleta Początek 2018-02-27 08:12:56
Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2017 roku Wioleta Początek 2018-02-27 08:07:10
Uchwała Nr L.132.2018 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-02-22 13:08:12
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3. Tomasz Trykacz 2018-02-22 12:19:55
XXXIV/280/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 Wioleta Początek 2018-02-21 14:12:55
XXXIV/279/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-02-21 14:11:48
sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie - 20.02.2018 r. Wioleta Początek 2018-02-21 14:10:25
sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie - 20.02.2018 r. Wioleta Początek 2018-02-21 14:10:07
Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - etap III Tomasz Trykacz 2018-02-19 13:14:55
Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - etap III Tomasz Trykacz 2018-02-19 13:14:39
ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-02-16 14:43:44
ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Runowskiej nr 26 w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-02-16 14:42:08
ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki nr 31 w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-02-16 14:40:47
Materiały na sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Węgorzynie - 20.02.2018 r. Wioleta Początek 2018-02-16 13:07:02
Lista Sołtysów Gminy Węgorzyno i Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Wioleta Początek 2018-02-16 09:09:57
Lista Sołtysów, Wiceprzewodniczący Rady Osiedla - dokument usunięty Wioleta Początek 2018-02-16 09:08:55