herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXIX/240/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Węgorzyno na lata 2017 - 2023 Wioleta Początek 2017-10-05 12:29:46
XXIX/240/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Węgorzyno na lata 2017 - 2023 Wioleta Początek 2017-10-05 12:27:43
XXIX/247/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023 Wioleta Początek 2017-10-05 12:21:12
XXIX/240/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Węgorzyno na lata 2017 - 2023 Wioleta Początek 2017-10-05 12:20:20
XXIX/246/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-10-05 12:20:13
XXIX/245/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-10-05 12:19:34
XXIX/244/2017 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2018 rok Wioleta Początek 2017-10-05 12:19:07
XXIX/243/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu: "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie Węgorzyno". Wioleta Początek 2017-10-05 12:18:40
XXIX/243/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu: "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie Węgorzyno". Wioleta Początek 2017-10-05 12:18:13
XXIX/242/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Wioleta Początek 2017-10-05 12:17:34
XXIX/240/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Węgorzyno na lata 2017 - 2023 Wioleta Początek 2017-10-05 12:17:07
XXIX/240/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Węgorzyno na lata 2017 - 2023 Wioleta Początek 2017-10-05 12:16:54
XXIX/241/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017- 2020 Wioleta Początek 2017-10-05 12:16:40
XXIX/240/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Węgorzyno na lata 2017 - 2023 Wioleta Początek 2017-10-05 12:16:11
XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 27.09.2017 r. Wioleta Początek 2017-10-05 12:15:02
Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową o mocy 66,3 kW wraz z modernizacją instalacji c. o. w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2017-10-05 08:50:40
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023" Anna Martyna Adamów 2017-10-04 15:54:35
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki). Tomasz Trykacz 2017-09-26 13:29:15
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki). Tomasz Trykacz 2017-09-26 13:28:54
Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową o mocy 66,3 kW wraz z modernizacją instalacji c. o. w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2017-09-26 10:56:58
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki). Tomasz Trykacz 2017-09-26 10:20:39
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi Anna Martyna Adamów 2017-09-25 15:31:20
Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31.08.2017 r. Wioleta Początek 2017-09-24 19:38:21
Wioleta Początek 2017-09-22 12:51:46
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2017-09-22 12:51:17
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Wioleta Początek 2017-09-22 12:48:49
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wioleta Początek 2017-09-22 12:41:39
Materiały na XXIX sesje RM Wioleta Początek 2017-09-22 12:40:12
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wioleta Początek 2017-09-22 12:27:24
Materiały na XXIX sesję - 27.09.2017 r. Wioleta Początek 2017-09-22 12:26:51
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2017-09-21 13:05:47
Decyzja dot. budowy sieci wodociągowej w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2017-09-19 12:52:33
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i Etap II. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I. Tomasz Trykacz 2017-09-14 12:13:03
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki). Tomasz Trykacz 2017-09-12 15:02:33
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki). Tomasz Trykacz 2017-09-12 14:47:10
XXVIII/239/2017 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Wioleta Początek 2017-09-07 12:33:12
XXVIII/238/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023 Wioleta Początek 2017-09-07 12:32:32
XXVIII/237/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-09-07 12:31:58
XXVIII/236/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Wioleta Początek 2017-09-07 12:31:30
XXVIII/235/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Połchowo w miejscowości Runowo Pomorskie stanowiącej własność Gminy Węgorzyno na rzecz Powiatu łobeskiego - Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie Wioleta Początek 2017-09-07 12:30:47