herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Janinia Mazuro 2018-05-18 12:16:06
Materiały na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie w dniu 25.05.2018 r. Wioleta Początek 2018-05-18 09:56:09
Materiały na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie w dniu 25.05.2018 r. Wioleta Początek 2018-05-18 09:45:08
Obwieszczenie o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzyno na lata 2018-2021 Anna Martyna Adamów 2018-05-18 09:18:27
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzyno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025 Anna Martyna Adamów 2018-05-18 09:05:55
Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Węgorzyno za lata 2014-2015 i 2016-2017 Anna Martyna Adamów 2018-05-17 15:11:44
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzyna o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego Anna Martyna Adamów 2018-05-17 14:57:42
Wykaz na wyodrębniony lokal nr 4 na Osiedlu Słonecznym 20 w Węgorzynie Anna Ociepa 2018-05-16 11:07:56
wykaz na dz. nr 812/14 wraz z udz. 1/5 cz. w dz. nr 812/16 w obr. nr 3 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2018-05-16 11:06:45
Burmistrz Węgorzyna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Króla Lwa w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-05-15 15:25:46
Burmistrz Węgorzyna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-05-15 15:21:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Janinia Mazuro 2018-05-10 08:58:45
Uchwała Nr XXXV/286/2018 Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie podziału Gminy Węgorzyno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Anna Martyna Adamów 2018-05-08 15:20:50
Uchwała Nr XXXV/285/2018 Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie podziału Gminy Węgorzyno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Anna Martyna Adamów 2018-05-08 15:09:05
Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.03.2018 r. Wioleta Początek 2018-04-30 16:46:18
Wynik zapytania ofertowego Anna Martyna Adamów 2018-04-30 13:12:54
Protokół nr 41/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 20.12.2017 Wioleta Początek 2018-04-30 12:56:48
Protokół nr 40/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 07 i 14.12.2017 Wioleta Początek 2018-04-30 12:56:14
Protokół nr 39/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 27.11.2017 Wioleta Początek 2018-04-30 12:48:52
Protokół nr 41/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 20.12.2017 Wioleta Początek 2018-04-30 12:42:26
Protokół nr 40/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 07 i 14.12.2017 Wioleta Początek 2018-04-30 12:42:03
Protokół nr 39/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 27.11.2017 Wioleta Początek 2018-04-30 12:41:28
XXXVI/294/2018 w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie Wioleta Początek 2018-04-30 12:31:40
XXXVI/293/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 Wioleta Początek 2018-04-30 12:31:10
XXXVI/292/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-04-30 12:30:37
XXXVI/291/2018 w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzyno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025? Wioleta Początek 2018-04-30 12:29:58
XXXVI/290/2018 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzyno za lata 2014-2015 i 2016-2017 Wioleta Początek 2018-04-30 12:29:16
XXXVI/289/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wioleta Początek 2018-04-30 12:28:39
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.04.2018 r. Wioleta Początek 2018-04-30 12:28:01
Odpowiedzi na zapytania wykonawców Anna Martyna Adamów 2018-04-27 13:49:08
Przebudowa drogi gminnej nr 272025Z w miejscowości Ginawa Tomasz Trykacz 2018-04-27 13:04:53
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki) Anna Martyna Adamów 2018-04-27 12:25:53
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki) Anna Martyna Adamów 2018-04-27 12:21:18
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku Anna Martyna Adamów 2018-04-27 10:50:42
Uchwała Nr CXXIX.247.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-04-25 08:59:04
Załączniki Anna Martyna Adamów 2018-04-24 09:39:23
Zaproszenie do składania ofert Anna Martyna Adamów 2018-04-24 09:38:50
ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Wydrukiem wraz z zapewnieniem umowy wsparciowej na system oraz wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z umową serwisową Anna Martyna Adamów 2018-04-24 09:32:40
Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.03.2018 r. Wioleta Początek 2018-04-23 13:59:37
Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-04-19 14:18:31