herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr 32/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 29.05.2017 Wioleta Początek 2017-08-14 10:10:49
Protokół nr 31/2017 Komisji Społeczno - Oświatowej z dnia 22.05.2017 Wioleta Początek 2017-08-14 10:09:52
Protokół nr 30/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 24.04.2017 Wioleta Początek 2017-08-14 10:07:18
Protokół nr 32/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 13.06.2017 Wioleta Początek 2017-08-14 09:57:57
Protokół nr 33/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 26.06.2017 Wioleta Początek 2017-08-14 09:51:08
Protokół nr 31/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 29.05.2017 Wioleta Początek 2017-08-14 09:49:49
Protokół nr 30/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej z dnia 22.05.2017 Wioleta Początek 2017-08-14 09:48:03
Protokół nr 29/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 24.04.2017 Wioleta Początek 2017-08-14 09:46:45
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i Etap II. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I. Tomasz Trykacz 2017-08-10 14:32:25
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i Etap II. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I. Tomasz Trykacz 2017-08-10 14:32:06
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i Etap II. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I. Tomasz Trykacz 2017-08-10 14:29:02
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2017-08-10 08:02:34
Zagospodarowanie północnej części Jeziora Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2017-08-07 17:50:28
Budowa sieci wodociągowej w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2017-08-07 14:50:36
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Anna Martyna Adamów 2017-07-31 16:36:16
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości - ETAP III Tomasz Trykacz 2017-07-28 12:35:51
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2017-07-28 08:17:59
Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.06.2017 r. Wioleta Początek 2017-07-27 12:40:29
Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.06.2017 r. Wioleta Początek 2017-07-27 12:37:04
Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.06.2017 r. Wioleta Początek 2017-07-27 12:36:38
ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyłonienia wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim Anna Martyna Adamów 2017-07-26 13:33:06
Korekta oświadczenia majątkowego za 2012 rok Wioleta Początek 2017-07-24 09:10:02
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2017-07-20 12:39:39
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim Anna Martyna Adamów 2017-07-19 15:20:40
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości - ETAP III Tomasz Trykacz 2017-07-18 13:46:26
Decyzja nr 06/CP/2017 dot. budowy przepławek dla ryb w Brzeźniaku Anna Martyna Adamów 2017-07-17 16:58:20
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 812/15 i 812/14 wraz z udziałem w dz. nr 812/16 w obr. nr 3 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2017-07-17 14:06:00
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 99/4 i 99/5 w Runowie Pomorskim przy ul. Połchowskiej Anna Ociepa 2017-07-17 08:25:50
Uchwała Nr CCXXXIII.400.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2017-07-14 10:53:01
Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 rok Wioleta Początek 2017-07-14 08:48:35
Korekta oświadczenia majątkowego za 2012 rok Wioleta Początek 2017-07-14 08:48:09
Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 rok Wioleta Początek 2017-07-14 08:47:00
Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 rok Wioleta Początek 2017-07-14 08:46:40
Korekta oświadczenia majątkowego za 2012 rok Wioleta Początek 2017-07-14 08:44:24
Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 rok Wioleta Początek 2017-07-14 08:44:00
Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 rok Wioleta Początek 2017-07-14 08:43:21
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2017-07-13 09:59:51
ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2017-07-11 16:19:21
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej. oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno. Tomasz Trykacz 2017-07-11 14:33:54
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzyna o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak: OŚ.6220.6.2016.MJ.8 z dnia 18.08.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4346 Węgorzyno ? Brzeźniak na odcinku od km 0+000 do km 4+215? Janinia Mazuro 2017-07-07 12:52:57