herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-06-19 14:44:59
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2018-06-18 18:03:34
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2018-06-18 18:02:48
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2018-06-18 18:02:13
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2018-06-18 18:01:48
Materiały na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie w dniu 22 czerwca 2018 roku Wioleta Początek 2018-06-15 13:18:49
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci w 2018 roku. Róża Durkowska 2018-06-08 11:13:45
XXXVII/298/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 Wioleta Początek 2018-06-05 14:38:40
XXXVII/297/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-06-05 14:36:56
XXXVII/296/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Węgorzyno w 2018 roku - dokument usunięty Wioleta Początek 2018-06-05 14:36:01
XXXVII/295/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-06-05 14:35:19
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 25.05.2018 r. Wioleta Początek 2018-06-05 14:34:24
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz zakończeniu postępowania dowodowego Janinia Mazuro 2018-06-01 13:48:40
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2017 roku Wioleta Początek 2018-05-30 11:50:51
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2017 roku Wioleta Początek 2018-05-30 11:50:35
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2017 roku Wioleta Początek 2018-05-30 11:49:50
Uchwała Nr CCIII.394.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-05-30 11:47:08
Uchwała Nr CCIII.394.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-05-30 11:46:26
Decyzja nr 1/CP/2018 dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Kąkolewicach Anna Martyna Adamów 2018-05-25 16:25:14
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Węgorzyno za rok 2017r. Anna Martyna Adamów 2018-05-24 15:24:25
Protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z 26 kwietnia 1018 r. Wioleta Początek 2018-05-23 11:14:13
ZAPYTANIE OFERTOWE Wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku z terenu Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2018-05-18 12:32:49
ZAPYTANIE OFERTOWE Wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku z terenu Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2018-05-18 12:31:29
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Janinia Mazuro 2018-05-18 12:16:06
Materiały na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie w dniu 25.05.2018 r. Wioleta Początek 2018-05-18 09:56:09
Materiały na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie w dniu 25.05.2018 r. Wioleta Początek 2018-05-18 09:45:08
Obwieszczenie o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzyno na lata 2018-2021 Anna Martyna Adamów 2018-05-18 09:18:27
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzyno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025 Anna Martyna Adamów 2018-05-18 09:05:55
Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Węgorzyno za lata 2014-2015 i 2016-2017 Anna Martyna Adamów 2018-05-17 15:11:44
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzyna o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego Anna Martyna Adamów 2018-05-17 14:57:42
Wykaz na wyodrębniony lokal nr 4 na Osiedlu Słonecznym 20 w Węgorzynie Anna Ociepa 2018-05-16 11:07:56
wykaz na dz. nr 812/14 wraz z udz. 1/5 cz. w dz. nr 812/16 w obr. nr 3 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2018-05-16 11:06:45
Burmistrz Węgorzyna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Króla Lwa w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-05-15 15:25:46
Burmistrz Węgorzyna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-05-15 15:21:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Janinia Mazuro 2018-05-10 08:58:45
Uchwała Nr XXXV/286/2018 Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie podziału Gminy Węgorzyno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Anna Martyna Adamów 2018-05-08 15:20:50
Uchwała Nr XXXV/285/2018 Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie podziału Gminy Węgorzyno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Anna Martyna Adamów 2018-05-08 15:09:05
Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.03.2018 r. Wioleta Początek 2018-04-30 16:46:18
Wynik zapytania ofertowego Anna Martyna Adamów 2018-04-30 13:12:54
Protokół nr 41/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 20.12.2017 Wioleta Początek 2018-04-30 12:56:48