herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXX/253/2017 w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych Wioleta Początek 2017-11-03 13:21:26
XXX/252/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-11-03 13:20:03
XXX/251/2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Wioleta Początek 2017-11-03 13:13:19
XXX/251/2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Wioleta Początek 2017-11-03 13:12:50
XXX/248/2017 w sprawie skargi na postępowanie i działalność Pani Lucyny Wolskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgorzynie Wioleta Początek 2017-11-03 13:11:55
XXX/249/2017 w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie dokonania nabycia nieruchomości budynkowej oraz rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu Wioleta Początek 2017-11-03 13:11:40
XXX/250/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Wioleta Początek 2017-11-03 13:11:23
XXX/249/2017 w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie dokonania nabycia nieruchomości budynkowej oraz rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu Wioleta Początek 2017-11-03 13:10:20
XXX/248/2017 w sprawie skargi na postępowanie i działalność Pani Lucyny Wolskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgorzynie Wioleta Początek 2017-11-03 13:09:25
XXX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 25.10.2017 r. Wioleta Początek 2017-11-03 13:07:27
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap II.- NAWIERZCHNIE Tomasz Trykacz 2017-11-02 08:40:02
Decyzja nr 08/CP/2017 dot. budowy przepławek dla ryb w Brzeźniaku Anna Martyna Adamów 2017-10-31 14:36:10
Oświadczenie majątkowe 2017 Ewa Adamów Anna Martyna Adamów 2017-10-31 10:08:24
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki). Anna Martyna Adamów 2017-10-30 16:54:32
Wykaz na dz. nr 812/1, 812/2 i 812/3 w obrębie nr 3 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2017-10-25 10:07:46
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki). Tomasz Trykacz 2017-10-24 14:29:14
Protokół nr 36/2017 Komisji Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia z dnia 20.09.2017 Wioleta Początek 2017-10-24 13:59:50
Protokół Komisji Rewizyjnej z posiedzenia z dnia 20.09.2017 Wioleta Początek 2017-10-24 13:57:02
Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31.08.2017 r. Wioleta Początek 2017-10-24 13:54:22
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Anna Martyna Adamów 2017-10-24 13:46:59
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap II.- NAWIERZCHNIE Tomasz Trykacz 2017-10-20 13:29:55
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap II.- NAWIERZCHNIE Tomasz Trykacz 2017-10-20 13:29:36
Lista Sołtysów, Wiceprzewodniczący Rady Osiedla - dokument usunięty Wioleta Początek 2017-10-20 09:02:35
Materiały na XXX sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 25.10.2017 r. Wioleta Początek 2017-10-19 10:07:14
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2017-10-12 13:02:08
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki). Tomasz Trykacz 2017-10-12 12:48:24
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki). Tomasz Trykacz 2017-10-12 12:35:21
Zagospodarowanie północnej części Jeziora Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2017-10-06 13:56:09
XXIX/240/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Węgorzyno na lata 2017 - 2023 Wioleta Początek 2017-10-05 12:29:46
XXIX/240/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Węgorzyno na lata 2017 - 2023 Wioleta Początek 2017-10-05 12:27:43
XXIX/247/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023 Wioleta Początek 2017-10-05 12:21:12
XXIX/240/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Węgorzyno na lata 2017 - 2023 Wioleta Początek 2017-10-05 12:20:20
XXIX/246/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-10-05 12:20:13
XXIX/245/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-10-05 12:19:34
XXIX/244/2017 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2018 rok Wioleta Początek 2017-10-05 12:19:07
XXIX/243/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu: "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie Węgorzyno". Wioleta Początek 2017-10-05 12:18:40
XXIX/243/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu: "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie Węgorzyno". Wioleta Początek 2017-10-05 12:18:13
XXIX/242/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Wioleta Początek 2017-10-05 12:17:34
XXIX/240/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Węgorzyno na lata 2017 - 2023 Wioleta Początek 2017-10-05 12:17:07
XXIX/240/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Węgorzyno na lata 2017 - 2023 Wioleta Początek 2017-10-05 12:16:54