herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Witecka Edyta - dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:50:59
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:50:46
- dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:48:59
- dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:48:41
Witecka Edyta - dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:48:28
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:43:05
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:38:56
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:37:24
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:35:09
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:33:20
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:31:45
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Ilona Śmigielska Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:30:01
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:26:26
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:24:40
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:18:37
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Wolska Lucyna Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:16:18
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:13:43
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:06:02
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Ewa Adamów Anna Martyna Adamów 2017-06-23 12:02:41
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 11:58:58
Oświadczenie majątkowe kwiecień 2017 Anna Martyna Adamów 2017-06-23 11:51:52
Materiały na XXVII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie w dn. 28.06.2017 r. Wioleta Początek 2017-06-22 10:38:22
XXIII/192/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Wioleta Początek 2017-06-12 08:23:57
ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2017-06-09 09:23:07
Uchwała Nr CXXXII.259.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Węgorzyna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia Wioleta Początek 2017-06-08 13:42:24
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wioleta Początek 2017-06-08 13:39:25
Rachunek zysków i strat jednostki Wioleta Początek 2017-06-08 13:38:20
Bilans jednostki budżetowej i jednostki samorządowego zakładu budżetowego Wioleta Początek 2017-06-08 13:37:44
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Wioleta Początek 2017-06-08 13:36:56
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok Wioleta Początek 2017-06-08 13:35:55
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok Wioleta Początek 2017-06-08 13:34:57
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok Wioleta Początek 2017-06-08 13:34:11
XXVI/220/2017 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie Wioleta Początek 2017-06-08 13:07:56
XXVI/219/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Wioleta Początek 2017-06-08 13:07:27
XXVI/218/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017 - 2023 Wioleta Początek 2017-06-08 13:07:01
XXVI/217/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-06-08 13:06:22
XXVI/217/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-06-08 13:06:12
XXVI/216/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wioleta Początek 2017-06-08 13:05:40
XXVI/215/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Wioleta Początek 2017-06-08 13:05:00
XXVI/214/2017 w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących ustalenia warunków przekazania działki w Runowie Pomorskim dla Powiatu Łobeskiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie w celu realizacji inwestycji "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4346Z Węgorzyno - Brzeźniak" Wioleta Początek 2017-06-08 13:04:11