herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXVI/215/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Wioleta Początek 2017-06-08 13:05:00
XXVI/214/2017 w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących ustalenia warunków przekazania działki w Runowie Pomorskim dla Powiatu Łobeskiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie w celu realizacji inwestycji "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4346Z Węgorzyno - Brzeźniak" Wioleta Początek 2017-06-08 13:04:11
XXVI/214/2017 w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących ustalenia warunków przekazania działki w Runowie Pomorskim dla Powiatu Łobeskiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie w celu realizacji inwestycji "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4346Z Węgorzyno - Brzeźniak" Wioleta Początek 2017-06-08 13:03:18
XXVI/213/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 430 w obrębie Mieszewo Wioleta Początek 2017-06-08 13:02:41
XXVI/212/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu "Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie" Wioleta Początek 2017-06-08 13:02:12
XXVI/212/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu "Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie" Wioleta Początek 2017-06-08 13:01:42
XXVI/211/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminach Powiatu Łobeskiego" Wioleta Początek 2017-06-08 13:00:55
XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.05.2017 r. Wioleta Początek 2017-06-08 13:00:10
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości - ETAP III Tomasz Trykacz 2017-06-08 10:47:49
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg Anna Martyna Adamów 2017-05-26 12:01:04
Jednostki organizacyjne Mariola Franczuk 2017-05-26 11:51:26
Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dn. 26.04.2017 r. Wioleta Początek 2017-05-26 10:52:20
Materiały na XXVI sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 31.05.2017 r. Wioleta Początek 2017-05-24 10:45:56
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. działki nr 1288 położonej w obr. nr 1 m. Węgorzyno o pow. 13 m2 i pow. budynku gospodarczego 12,32 m2 z przeznaczeniem pod cele składowe Anna Ociepa 2017-05-24 09:05:42
I przetarg ustny na dzierżawę działki nr 36/4 o pow. 1,9097 ha położonej w obr. nr 1 m. Węgorzyno z przeznaczeniem na cele rolne Anna Ociepa 2017-05-24 09:03:36
Decyzja nr 05/CP/2017 dot. rozbudowy sieci elektroenergetycznej w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2017-05-22 16:56:26
ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzenie projektu budowlanego dla zadania "Zagospodarowanie północnej części Jeziora Węgorzyno" Anna Martyna Adamów 2017-05-22 16:54:05
wynik zapytania ofertowego Anna Martyna Adamów 2017-05-22 16:52:53
wynik zapytania ofertowego Anna Martyna Adamów 2017-05-22 16:51:04
wynik zapytania ofertowego Anna Martyna Adamów 2017-05-22 16:50:16
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za 2016 r. Wioleta Początek 2017-05-17 15:21:07
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg Tomasz Trykacz 2017-05-17 13:54:31
Wykaz na dz. nr 99/4 i 99/5 w Runowie Pomorskim przy ul. Połchowskiej Anna Ociepa 2017-05-16 13:48:48
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Węgorzyno za 2016 r. Janinia Mazuro 2017-05-16 08:18:27
ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzenie projektu budowlanego dla zadania "Zagospodarowanie północnej części Jeziora Węgorzyno" Anna Martyna Adamów 2017-05-12 12:12:58
Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.03.2017 r. Wioleta Początek 2017-05-11 13:49:39
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg Tomasz Trykacz 2017-05-04 14:09:06
Protokół nr 29/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 27.03.2017 Wioleta Początek 2017-05-02 11:24:04
Protokół nr 28/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 27.03.2017 Wioleta Początek 2017-05-02 11:23:16
Protokół nr 28/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 27.03.2017 Wioleta Początek 2017-05-02 11:23:06
XXV/210/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wioleta Początek 2017-05-02 11:21:59
XXV/209/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023 Wioleta Początek 2017-05-02 11:21:41
XXV/208/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-05-02 11:21:19
XXV/207/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/154/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przystąpienia przez Gminę Węgorzyno do projektu budowy sieci kajakowych Pomorza Zachodniego Wioleta Początek 2017-05-02 11:20:35
XXV/206/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Węgorzyno na lata 2017-2019 Wioleta Początek 2017-05-02 11:19:57
XXV/205/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/169/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanych położonych w obrębie Trzebawie Wioleta Początek 2017-05-02 11:19:25
XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.04.2017 r. Wioleta Początek 2017-05-02 11:18:31
Protokół nr 26/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 30.01.2017 Wioleta Początek 2017-04-28 13:57:02
Protokół nr 28/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 27.02.2017 Wioleta Początek 2017-04-28 13:56:15
Protokół nr 27/2017 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 30.01.2017 Wioleta Początek 2017-04-28 13:54:24