herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Materiały na XXV sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.04.2017 r. Wioleta Początek 2017-04-20 11:16:20
Materiały na XXV sesje Rady Miejskiej w Węgorzynie - 26.04.2017 r. Wioleta Początek 2017-04-20 11:09:34
Lista Sołtysów, Wiceprzewodniczący Rady Osiedla - dokument usunięty Wioleta Początek 2017-04-19 13:32:10
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg Tomasz Trykacz 2017-04-18 14:33:32
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg Tomasz Trykacz 2017-04-18 14:32:59
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg Tomasz Trykacz 2017-04-18 14:32:45
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg Tomasz Trykacz 2017-04-18 14:32:33
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg Tomasz Trykacz 2017-04-18 14:32:20
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg Tomasz Trykacz 2017-04-18 14:32:07
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg Tomasz Trykacz 2017-04-18 14:31:59
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg Tomasz Trykacz 2017-04-18 14:31:50
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg Tomasz Trykacz 2017-04-18 14:31:42
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg Tomasz Trykacz 2017-04-18 14:31:34
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno - II Przetarg Tomasz Trykacz 2017-04-18 14:31:02
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno Tomasz Trykacz 2017-04-18 14:29:00
II przetarg ustny nieograniczony na dz. nr 130/8 i 130/9 w obrębie Trzebawie Anna Ociepa 2017-04-14 09:07:05
III przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 583/13 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2017-04-14 09:05:36
I przetarg na dz. nr 812/14 i 812/15 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2017-04-14 08:06:59
I przetarg na działki nr 104/10, 104/11, 104/12 i 104/13 w Sielsku Anna Ociepa 2017-04-14 08:05:56
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. remontów infrastruktury komunalnej - samodzielne stanowisko pracy Anna Martyna Adamów 2017-04-13 08:53:58
Zarządzenie Nr 4a/2017 Burmistrza Węgorzyna z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Węgorzynie Mariola Franczuk 2017-04-12 11:16:06
Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 28.02.2017 r. Wioleta Początek 2017-04-12 08:39:29
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno Tomasz Trykacz 2017-04-11 14:51:25
Wykaz na działki rolne w obr. nr 1 m.Węgorzyno Anna Ociepa 2017-04-11 13:20:55
Wykaz na niezabudowaną nieruchomość dz. nr 1288 Anna Ociepa 2017-04-11 13:19:33
- dokument usunięty Anna Ociepa 2017-04-11 13:18:02
- dokument usunięty Anna Ociepa 2017-04-11 13:17:59
Wykaz na lokal nr 2 przy ul. T.Kościuszki 32 w Węgorzynie Anna Ociepa 2017-04-11 13:14:28
XXIV/200/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023 Wioleta Początek 2017-04-10 10:35:46
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2017-04-06 11:58:23
XXIV/204/2017 w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie Wioleta Początek 2017-04-05 14:11:10
XXIV/203/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej Wioleta Początek 2017-04-05 14:10:12
XXIV/202/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wioleta Początek 2017-04-05 14:09:31
XXIV/201/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2017-04-05 14:08:53
XXIV/200/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023 Wioleta Początek 2017-04-05 14:08:07
XXIV/199/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2017 Wioleta Początek 2017-04-05 14:07:02
XXIV/198/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/194/2017 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/230/2004 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 20 sierpnia 2004 roku Wioleta Początek 2017-04-05 14:06:14
XXIV/197/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgorzyno na 2017 rok Wioleta Początek 2017-04-05 14:05:08
XXIV/196/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Wioleta Początek 2017-04-05 14:03:42
XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 29.03.2017 r. Wioleta Początek 2017-04-05 14:01:24