herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-08-14 15:23:44
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko o dł. 0,78 km - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-08-14 15:23:23
Przebudowa drogi gminnej nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-08-14 15:22:53
Wykaz na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 9 w Kakolewicach 18 Anna Ociepa 2018-08-14 13:55:53
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno polegająca na dostawie oraz montażu systemów oświetleniowych opartych na technologii LED Anna Martyna Adamów 2018-08-13 16:01:00
wykaz na część dz. nr 738/10 w obr. nr 2 m. Węgorzyno z przeznaczeniem pod garaż Anna Ociepa 2018-08-09 15:11:44
Zapytanie Anna Martyna Adamów 2018-08-08 11:47:42
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Anna Martyna Adamów 2018-08-08 11:46:33
Róża Durkowska 2018-08-03 10:18:46
Róża Durkowska 2018-08-03 09:58:06
- dokument usunięty Róża Durkowska 2018-08-03 09:57:48
Krystyna Laczkowska 2018-08-03 09:47:30
- dokument usunięty Krystyna Laczkowska 2018-08-03 09:47:07
Informacja o wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Wioleta Początek 2018-08-03 09:44:04
Uchwała Nr CCLXXXVIII.530.2018 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wydanie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-08-01 13:38:43
Przebudowa drogi gminnej nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno - PRZETARG II Tomasz Trykacz 2018-07-31 15:20:28
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Tomasz Trykacz 2018-07-31 15:20:07
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Tomasz Trykacz 2018-07-31 15:19:59
Przebudowa drogi gminnej nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-07-31 14:10:05
Przebudowa drogi gminnej nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-07-30 16:25:02
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko o dł. 0,78 km - PRZETARG II Anna Martyna Adamów 2018-07-30 16:16:20
Przebudowa drogi gminnej nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno Anna Martyna Adamów 2018-07-25 14:38:16
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-07-24 15:13:56
Budowa Obwodu Utrzymania Drogowego w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-07-23 16:52:27
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK Anna Martyna Adamów 2018-07-23 16:49:55
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno polegająca na dostawie oraz montażu systemów oświetleniowych opartych na technologii LED Anna Martyna Adamów 2018-07-20 14:27:11
Zapytanie Anna Martyna Adamów 2018-07-20 14:24:46
ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim Anna Martyna Adamów 2018-07-20 14:23:54
Informacja Starosty Łobeskiego o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 120.2018 Anna Martyna Adamów 2018-07-19 10:31:34
- dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2018-07-19 10:29:30
- dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2018-07-19 10:29:26
Informacja Starosty Łobeskiego o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119.2018 Anna Martyna Adamów 2018-07-19 10:29:20
Informacja Starosty Łobeskiego o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 118.2018 Anna Martyna Adamów 2018-07-19 10:28:43
Informacja Starosty Łobeskiego o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 117.2018 Anna Martyna Adamów 2018-07-19 10:27:54
wykaz na działki nr 738/5 i 738/16 wraz z udziałem 5/100 w dz. nr 738/12 i ustanowieniem służebności drogowej w dz. nr 738/22 w obr. nr 2 m. Wegorzyno Anna Ociepa 2018-07-18 08:40:20
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-07-17 19:18:18
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) Anna Martyna Adamów 2018-07-17 19:15:29
wykaz na część dz. nr 1288 w obr. nr 1 m. Węgorzyno z przeznaczeniem pod garaż Anna Ociepa 2018-07-17 11:05:49
wykaz na dz. nr 853/3 w obr. nr 1 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2018-07-17 11:04:09
wykaz na dz. nr 738/3, 738/4, 738/15 wraz z udz. 10/100 w dz. nr 738/12 i ustanowieniem służebności drogowej w dz. nr 738/22 w obr. nr 2 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2018-07-17 11:03:18