herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" w Cieszynie Anna Martyna Adamów 2018-11-16 14:09:28
Budowa sieci gazowej na ul. Kopernika w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-11-16 14:06:08
Budowa sieci gazowej na ul. Jagiellońskiej w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-11-16 14:05:36
Materiały na I sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Węgorzynie Wioleta Początek 2018-11-15 11:10:07
Materiały na sesje - VIII kadencja Wioleta Początek 2018-11-15 11:09:33
Materiały na sesje - VIII kadencja Wioleta Początek 2018-11-15 11:09:23
Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-11-15 10:25:39
Zarządzenie Nr 64/2013 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Węgorzynie Anna Martyna Adamów 2018-11-15 10:23:38
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Węgorzynie z dnia 27.11.2013 r. Anna Martyna Adamów 2018-11-15 10:21:30
Uchwała Nr XXXI/281/2013 w sprawie zmian w Statucie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-11-15 08:46:45
Uchwała Nr XLI/320/2018 w sprawie zmian w Statucie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-11-15 08:45:07
Uchwała Nr XI/142/2003 w sprawie zmian w Statucie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-11-15 08:42:28
Uchwała Nr XXXII/201/96 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-11-15 08:40:35
Uchwała Nr VI/87/2003 w sprawie Statutu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-11-15 08:36:27
Statut Gminy Węgorzyno - plik Word wraz z późniejszą zmianą - dokument usunięty Wioleta Początek 2018-11-15 08:32:51
Statut Gminy Węgorzyno - pdf - dokument usunięty Wioleta Początek 2018-11-15 08:32:46
XLII/333/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 Wioleta Początek 2018-11-14 13:32:25
XLII/332/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-11-14 13:31:59
XLII/331/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-11-14 13:31:20
XLII/330/2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Wioleta Początek 2018-11-14 13:30:48
XLII/329/2018 w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych Wioleta Początek 2018-11-14 13:30:13
XLII/328/2018 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Wioleta Początek 2018-11-14 13:29:41
XLII/327/2018 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Wioleta Początek 2018-11-14 13:29:17
XLII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.10.2018 r. Wioleta Początek 2018-11-14 13:28:37
II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. dz. nr 1288 pod cele składowe Anna Ociepa 2018-11-13 09:55:15
Projekt Protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie w dniu 30 października 2018 roku Wioleta Początek 2018-11-11 01:44:16
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 ? ETAP II (zagospodarowanie działki) Anna Martyna Adamów 2018-11-09 15:08:04
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele rolne na okres do 3 lat dz. nr 556 obręb nr 3 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2018-11-09 10:59:43
Wykaz na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu nr 3 przy ul. T. Kościuszki 31 w Węgorzynie Anna Ociepa 2018-11-07 15:16:15
Materiały na XLIII sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie w dniu 13.11.2018 r. Wioleta Początek 2018-11-06 13:15:36
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim - etap I - sala gimnastyczna Anna Martyna Adamów 2018-11-05 14:50:27
Protokoły wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Węgorzyna i do Rady Miejskiej - dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2018-10-31 15:21:22
Wybory do Rady Miejskiej - protokół z wyborów Anna Martyna Adamów 2018-10-31 15:21:13
Wybory Burmistrza Gminy Węgorzyno - protokół z wyborów Anna Martyna Adamów 2018-10-31 15:20:06
Oświadczenie majątkowe wrzesień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-10-31 11:36:01
Oświadczenie majątkowe wrzesień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-10-31 11:34:21
Protokoły wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Węgorzyna i do Rady Miejskiej - dokument usunięty Anna Martyna Adamów 2018-10-31 08:56:46
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za okres od 01 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku Anna Martyna Adamów 2018-10-30 11:29:19
Oświadczenie majątkowe wrzesień 2018 Anna Martyna Adamów 2018-10-30 08:21:57
Budowa sieci gazowej w obrębie Połchowo Anna Martyna Adamów 2018-10-29 12:09:23