herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawy warzywne dz. nr 251/99 obręb nr 1 m. Węgorzyno Anna Ociepa 2018-03-26 16:12:34
wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawy warzywne dz. nr 112/1 obręb Połchowo Anna Ociepa 2018-03-26 16:11:33
wykazy do dzierżawy 2018 Anna Ociepa 2018-03-26 16:09:09
wykazy do dzierżawy 2018 Anna Ociepa 2018-03-26 16:08:50
XXXV/288/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 Wioleta Początek 2018-03-26 13:19:10
XXXV/287/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 Wioleta Początek 2018-03-26 13:18:36
XXXV/286/2018 w sprawie podziału Gminy Węgorzyno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Wioleta Początek 2018-03-26 13:17:53
XXXV/285/2018 w sprawie podziału Gminy Węgorzyno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Wioleta Początek 2018-03-26 13:17:20
XXXV/284/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgorzyno na 2018 rok Wioleta Początek 2018-03-26 13:16:50
XXXV/283/2018 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-03-26 13:16:20
XXXV/282/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego Wioleta Początek 2018-03-26 13:15:47
XXXV/281/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Węgorzyno Wioleta Początek 2018-03-26 13:15:17
XXXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21 marca 2018 roku Wioleta Początek 2018-03-26 13:14:25
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. nr 812/9, 812/10 i 812/12 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno Anna Ociepa 2018-03-26 11:08:03
Uchwała Nr LVIII.144.2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Węgorzyno na 2018 rok Wioleta Początek 2018-03-23 12:55:12
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I Anna Martyna Adamów 2018-03-22 14:10:17
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I Anna Martyna Adamów 2018-03-22 12:50:44
ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż materiałów budowlanych Anna Martyna Adamów 2018-03-22 10:08:05
Wzór oświadczenia majątkowego dla radnych do wypełniania Wioleta Początek 2018-03-21 09:34:53
Wzór oświadczenia majątkowego dla radnych Wioleta Początek 2018-03-21 09:34:02
Wzór oświadczenia majątkowego dla radnych Wioleta Początek 2018-03-21 09:33:46
Wzór oświadczenia dla radnych druk do pobrania - dokument usunięty Wioleta Początek 2018-03-21 09:33:07
Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy do wypełnienia Wioleta Początek 2018-03-21 09:31:45
Formularz z uwagami do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działanosci pożytku publicznego i o wolontariacie Róża Durkowska 2018-03-16 10:24:38
Zarządzenie, ogłoszenie, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Róża Durkowska 2018-03-16 10:23:54
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Róża Durkowska 2018-03-16 10:22:24
Protokół z XXXIV - sesji Nadzwyczajnej 20.02.2018 Wioleta Początek 2018-03-16 09:15:00
Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.01.2018 Wioleta Początek 2018-03-16 09:13:47
Materiały na XXXV sesję Rady Miejskiej w Węgorzynie - 21.03.2018 r. Wioleta Początek 2018-03-14 14:08:17
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Anna Martyna Adamów 2018-03-13 13:34:54
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na wolne Kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Martyna Adamów 2018-03-05 16:19:09
Plan pracy Rady Miejskiej wraz z planowanym harmonogramem sesji na 2018 rok Wioleta Początek 2018-02-28 14:15:54
Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap II.- NAWIERZCHNIE Tomasz Trykacz 2018-02-28 10:08:51
Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim - II przetarg Anna Martyna Adamów 2018-02-27 15:29:33
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3. Tomasz Trykacz 2018-02-27 15:10:01
Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.12.2017 r. Wioleta Początek 2018-02-27 08:22:42
Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2017 roku Wioleta Początek 2018-02-27 08:21:49
Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie - 22.12.2017 r. Wioleta Początek 2018-02-27 08:12:56
Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2017 roku Wioleta Początek 2018-02-27 08:07:10
Uchwała Nr L.132.2018 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Węgorzyno Wioleta Początek 2018-02-22 13:08:12