herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszyno, Winniki i Runowo Pomorskie Piotr Kwieciński 2007-04-12 16:12:16
Przetarg na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszyno, Winniki i Runowo Pomorskie Piotr Kwieciński 2007-04-12 16:01:08
Ogłoszenie wyników konkursu na wolne stanowisko w wydziale Oświaty Kultury i Promocji Piotr Kwieciński 2007-04-03 10:52:55
UCHWAŁA NR V/46/2007 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie kontroli zapłaty dla ANR za działki w obrębie ewidencyjnym Połchowo. Piotr Kwieciński 2007-04-02 21:44:38
UCHWAŁA NR V/45/2007 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na I i II kwartał rzeczowej realizacji projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ul. Runowskiej w Węgorzynie” do współfinansowania w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w roku 2008. Piotr Kwieciński 2007-04-02 21:42:40
UCHWAŁA NR V/44/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2007 Piotr Kwieciński 2007-04-02 21:41:40
UCHWAŁA NR V/43/2007 w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Węgorzyno. Piotr Kwieciński 2007-04-02 21:40:49
UCHWAŁA NR V/42/2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLII/451/2002 w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Węgorzyno. Piotr Kwieciński 2007-04-02 21:38:15
UCHWAŁA NR V/41/2007 w sprawie podziału terenu gminy Węgorzyno na sołectwa. Piotr Kwieciński 2007-04-02 21:37:42
UCHWAŁA NR V/40/2007 w sprawie wyboru delegata na posiedzenie Zgromadzenia Komunalnego Związku Celowego Pomorza Zachodniego „Pomerania”. Piotr Kwieciński 2007-04-02 21:37:06
UCHWAŁA NR V/39/2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/396/2002 z dnia 07.02.2002 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Piotr Kwieciński 2007-04-02 21:36:40
UCHWAŁA NR V/38/2007 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń stanowiących mienie Gminy zlokalizowanych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Mieszewa, Runowa i Sielska. Piotr Kwieciński 2007-04-02 21:36:00
UCHWAŁA NR V/37/2007 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne w Węgorzynie. Piotr Kwieciński 2007-04-02 21:35:28
UCHWAŁA NR V/36/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych nie będących nauczycielami. Piotr Kwieciński 2007-04-02 21:32:18
UCHWAŁA NR V/35/2007 w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Węgorzynie. Piotr Kwieciński 2007-04-02 21:27:49
sesja nr V Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10 marca 2007 roku Piotr Kwieciński 2007-04-02 21:26:28
Stan inwestycji w budżecie na rok 2007 inwentaryzacja na 31-01-2007 Piotr Kwieciński 2007-04-02 20:45:56
Informacjia o stanie świetlic Środowiskowych wg stanu na dzień 31-01-2007 Piotr Kwieciński 2007-04-02 20:42:15
Informacjia o stanie zasobu komunalnego na dzień 31-01-2007 r. Piotr Kwieciński 2007-04-02 20:39:37
Zawiadmnienie o wszczęciu postępowania - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2007-03-23 18:23:32
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Cieszynie w gm. Węgorzyno - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2007-03-22 20:14:10
Ogłoszenie wyników konkursu na wolne stanowisko w wydziale Infrastruktury komunalnej i remontów Piotr Kwieciński 2007-03-21 13:24:37
Materaily na najbliższą sesję Rady miejskiej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2007-03-14 07:47:25
Lista Kandytatów spełniających formalne wymagania Kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego Piotr Kwieciński 2007-03-09 20:26:24
Lista Kandytatów spełniających formalne wymagania Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji i remontów Piotr Kwieciński 2007-03-09 20:22:06
Oświadczenie majątkowe styczeń 2007 Piotr Kwieciński 2007-03-06 10:43:55
Oświadczenie majątkowe listopad 2006 Piotr Kwieciński 2007-03-06 10:42:52
Monika Kuźmińska Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji V Piotr Kwieciński 2007-03-06 10:36:07
Monika Kuźmińska Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji V Piotr Kwieciński 2007-03-06 10:35:33
Burmistrz Węgorzyna V kadencji Grażyna Karpowicz Piotr Kwieciński 2007-03-06 10:34:30
Materaily na najbliższą sesję Rady miejskiej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2007-03-05 14:47:52
Materaily na najbliższą sesję Rady miejskiej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2007-03-02 16:56:59
Materaily na najbliższą sesję Rady miejskiej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2007-03-02 16:55:43
Materaily na najbliższą sesję Rady miejskiej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2007-03-01 13:08:56
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Węgorzyno. - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2007-02-22 12:51:05
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Węgorzyno. Piotr Kwieciński 2007-02-22 12:50:50
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2007-02-22 12:47:39
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2007-02-22 12:42:56
Przetarg na sprzedaż działek nbiezabudowanych w Węgorzynie przy ulicy Zielonej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2007-02-21 21:03:03
Uchwała RIO w sprawie wydania opini o możliwości sfinanowania deficytu Budżetowego Gminy Węgorzyno na rok 2007 Piotr Kwieciński 2007-02-20 13:27:22