herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Piotr Kwieciński 2007-01-04 13:54:21
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji -plik do pobrania Piotr Kwieciński 2007-01-04 13:52:58
Kwestionariusz osobowy plik do pobrania Piotr Kwieciński 2007-01-04 13:51:16
Kwestionariusz osobowy plik do pobrania Piotr Kwieciński 2007-01-04 13:50:51
Piotr Kwieciński 2007-01-04 11:20:12
Wykaz nr telefonów Urzedu Miejskiego w Węgorzynie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-12-28 07:35:17
Dane teleadresowe - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-12-28 07:34:56
Zastępca Burmistrza Piotr Kwieciński 2006-12-28 07:33:03
Nr II/15/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2006 Piotr Kwieciński 2006-12-27 10:02:09
Nr II/14/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2006 Piotr Kwieciński 2006-12-27 10:01:41
Nr II/13/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Przytoń, w gminie Węgorzyno Piotr Kwieciński 2006-12-27 10:01:20
Nr II/12/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienia współwłasności Piotr Kwieciński 2006-12-27 10:01:02
Nr II/11/2006 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna Piotr Kwieciński 2006-12-27 10:00:30
Nr II/10/2006 w sprawie wyznaczenie delegata Gminy Węgorzyno do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Piotr Kwieciński 2006-12-27 10:00:10
Nr II/9/2006 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLII/278/97 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 sierpnia 1997 roku Piotr Kwieciński 2006-12-27 09:59:49
Nr II/8/2006 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXV/268/2000 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 grudnia 2000 roku Piotr Kwieciński 2006-12-27 09:59:27
Nr II/7/2006 w sprawie kierunków działania Burmistrza Piotr Kwieciński 2006-12-27 09:58:13
Nr II/6/2006 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/4058/2002 Rady miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Węgorzyno przy ul. Drawskiej i Zielonej Piotr Kwieciński 2006-12-27 09:57:46
sesja nr II Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 20 grudnia 2006 roku Piotr Kwieciński 2006-12-27 09:57:15
Materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-12-21 08:58:25
Burmistrz Węgorzyna Piotr Kwieciński 2006-12-21 08:48:50
Wykaz nr telefonów Urzedu Miejskiego w Węgorzynie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-12-21 08:46:39
Dane teleadresowe - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-12-21 08:45:39
Wykaz nr telefonów Urzedu Miejskiego w Węgorzynie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-12-19 17:33:38
Dane teleadresowe - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-12-19 17:32:43
Oferta-plik do pobrania Piotr Kwieciński 2006-12-14 11:14:35
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży Piotr Kwieciński 2006-12-14 11:13:01
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowych Piotr Kwieciński 2006-12-14 11:12:32
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-12-14 11:11:57
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury poprzez propagowanie pieśni chóralno – sakralnej, - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-12-14 11:11:15
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich Piotr Kwieciński 2006-12-14 11:10:39
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-12-14 11:08:24
Materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-12-13 18:20:29
Materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-12-13 14:45:24
Zastępca Burmistrza Piotr Kwieciński 2006-12-12 14:05:26
Materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-12-12 11:57:14
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Z-ca Burmistrza Ryszard Brodziński Piotr Kwieciński 2006-12-12 08:48:56
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-12-12 08:48:12
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-12-12 08:47:59
Projekt Budżetu Gminy na Rok 2007 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-12-11 17:21:28