herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynkach stanowiących własność Gminy Piotr Kwieciński 2006-10-18 20:16:35
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-10-18 08:25:34
Uchwała XXXVIII/437/2006 w sprawie wydania pozytywnej opinii odnośnie propozycji Burmistrza zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych położonych w działkach o numerach 27 i 42 w obrębie geodezyjnym Gardno Piotr Kwieciński 2006-10-17 14:58:14
Uchwała XXXVIII/436/2006 w sprawie zaliczenia dróg gminnych na terenie gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2006-10-17 14:57:07
Uchwała XXXVIII/435/2006 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2007 rok Piotr Kwieciński 2006-10-17 14:55:51
Uchwała XXXVIII/434/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/294/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Piotr Kwieciński 2006-10-17 14:55:27
Uchwała XXXVIII/433/2006 w sprawie zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2006 rok Piotr Kwieciński 2006-10-17 14:54:52
Uchwała XXXVIII/432/2006 w sprawie uchwały Nr XXXIII/377/2005 rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno w zakresie zmiany limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2006 roku Piotr Kwieciński 2006-10-17 14:54:20
Uchwała XXXVIII/431/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2006 Piotr Kwieciński 2006-10-17 14:53:50
Uchwała XXXVIII/430/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2006 Piotr Kwieciński 2006-10-17 14:53:29
Uchwała XXXVIII/429/2006 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2006-10-17 14:53:05
Uchwała XXXVIII/428/2006 w sprawie nadania Statutu Pomocy Społecznej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2006-10-17 14:52:31
Uchwała XXXVIII/427/2006 w sprawie zatwierdzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora i wicedyrektora oraz dyrektora przedszkola Piotr Kwieciński 2006-10-17 14:50:51
Sesja XXXVIII Piotr Kwieciński 2006-10-17 13:49:46
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-10-13 22:10:45
Przetarg na wymiane stolarki okiennej w budynakch stanowiących własność gminy Piotr Kwieciński 2006-10-12 14:25:37
Przetarg na modernizcję obiektu sportowo - rekreacyjnego Piotr Kwieciński 2006-10-10 10:24:17
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzyna o obwodach głosowania Piotr Kwieciński 2006-10-10 09:42:40
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzyna o okręgach wyborczych Piotr Kwieciński 2006-10-10 09:42:06
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzyna o okręgach wyborczych Piotr Kwieciński 2006-10-10 09:41:33
Materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-10-08 16:09:11
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-10-05 13:58:52
Przetarg na adaptację Świetlicy na Remizę Strażacką w m. Zwierzynek Piotr Kwieciński 2006-10-05 13:16:20
Skład Osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Węgorzynie z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul. Rynek 1 Piotr Kwieciński 2006-10-05 08:31:12
Przetarg na adaptację Świetlicy na Remizę Strażacką w m. Zwierzynek Piotr Kwieciński 2006-10-03 12:51:10
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-10-03 08:26:23
Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 28.09.2006 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Piotr Kwieciński 2006-10-03 08:25:11
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej 2006 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów Gminej Komisji Wyborczej Piotr Kwieciński 2006-10-03 08:20:48
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej 2006 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów Gminej Komisji Wyborczej Piotr Kwieciński 2006-10-03 08:20:25
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej 2006 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów Gminej Komisji Wyborczej Piotr Kwieciński 2006-10-03 08:18:55
Przetarg na modernizcję obiektu sportowo - rekreacyjnego Piotr Kwieciński 2006-09-28 14:40:49
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-09-26 15:03:10
Materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-09-21 15:20:22
Przetarg na adaptację Świetlicy na Remizę Strażacką w m. Zwierzynek Piotr Kwieciński 2006-09-19 11:54:58
Wniosek plik do pobrania - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-09-13 10:19:31
Przetarg na remont łącznika dachu hali sportowo widowiskowej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2006-09-12 10:57:42
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-09-11 17:55:24
Przetarg na wykonanie Studium Uwarunkowań Piotr Kwieciński 2006-09-01 15:00:20
Piotr Kwieciński 2006-08-31 15:13:39
Maria Misiur Piotr Kwieciński 2006-08-31 15:12:30