herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy Węgorzyno za II kwartał 2006 roku. Piotr Kwieciński 2006-07-27 14:07:37
Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych Piotr Kwieciński 2006-07-27 11:59:01
Przetarg na dostawę opału Piotr Kwieciński 2006-07-26 11:07:28
Ogłoszenie Przetargu na obsługę kotłowni lokalnej w Węgorzynie Oś . 40 lecia PRL 10 Piotr Kwieciński 2006-07-26 11:03:41
Ogłoszenie Przetargu na Remont dachu budynku mieszkalnego w Dłusku Piotr Kwieciński 2006-07-26 10:46:09
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-07-25 15:13:50
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia-lik do pobrania - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-07-24 17:18:07
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-07-24 17:12:25
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-07-24 17:11:32
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-07-24 17:10:45
Skład Rady Miejskiej w Węgorzynie - IV Kadecja 2002-2006 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-07-20 12:47:53
UCHWAŁA Nr XXXVII/422/2006 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Piotr Kwieciński 2006-07-20 12:00:03
UCHWAŁA NR XXXVI/412/2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:58:28
UCHWAŁA NR XXXVI/411/2006 w sprawie określenia zasad zbycia udziałów Gminy w Spółkach z o.o. MONT-BUD Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:57:31
UCHWAŁA NR XXXVI/411/2006 w sprawie określenia zasad zbycia udziałów Gminy w Spółkach z o.o. MONT-BUD Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:54:37
UCHWAŁA NR XXXVI/410/2006 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie nr XXII/245/2004 Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:53:48
UCHWAŁA NR XXXVI/409/2006 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno przez samorządowe jednostki organizacyjne Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:53:05
UCHWAŁA NR XXXVI/408/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2006 Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:52:15
UCHWAŁA NR XXXVI/407/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie„Budowa Gimnazjum w Węgorzynie” Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:46:47
UCHWAŁA NR XXXVI/406/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:45:46
UCHWAŁA NR XXXVI/405/2006 w sprawie upoważnienia Burmistrza Węgorzyno do otwierania rachunków pomocniczych oraz lokowania wolnych środków budżetowych w bankach Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:44:57
UCHWAŁA NR XXXVI/404/2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:44:16
UCHWAŁA NR XXXVI/403/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/294/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:43:12
Sesja XXXVI Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:41:57
Sesja XXXV Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:41:36
Sesja XXXV - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:41:03
UCHWAŁA Nr XXXVII/417/2006 w sprawie uchwały Nr XXXIII/377/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:39:47
Uchwała Nr XXXVII/426/2006 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sielsku Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:38:42
Uchwała Nr XXXVII/425/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:37:47
UCHWAŁA Nr XXXVII/424/2006 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także sposobu jej rozliczania oraz kontroli wy¬konywania zadania zleconego tym podmiotom Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:34:58
UCHWAŁA Nr XXXVII/423/2006 w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:33:55
UCHWAŁA Nr XXXVII/422/2006 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:31:58
UCHWAŁA Nr XXXVII/421/2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w wieczyste użytkowanie wyłącznie użytkownikowi wieczystemu Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:31:07
UCHWAŁA Nr XXXVII/420/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowego Oddziału w Szczecinie, nieruchomości rolnych niezabudowanych w Zwierzynku. Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:30:32
UCHWAŁA Nr XXXVII/419/2006 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej, nieruchomości rolnej niezabudowanej w Zwierzynku Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:29:37
UCHWAŁA Nr XXXVII/418/2006 zmieniająca uchwałę nr XV/177/2004 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgorzyno, nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorców Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:28:58
UCHWAŁA Nr XXXVII/417/2006 w sprawie uchwały Nr XXXIII/377/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:28:02
UCHWAŁA Nr XXXVII/416/2006 w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Węgorzyno oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:26:37
UCHWAŁA Nr XXXVII/415/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2006 Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:24:43
UCHWAŁA Nr XXXVII/414/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2006 Piotr Kwieciński 2006-07-20 11:23:58