herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Jan Mazuro Piotr Kwieciński 2007-02-12 10:26:32
przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Brzeźniaku - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2007-02-06 12:34:59
Piotr Kwieciński 2007-02-04 15:05:51
Piotr Kwieciński 2007-02-04 15:02:08
Piotr Kwieciński 2007-02-04 14:58:12
Piotr Kwieciński 2007-02-04 14:56:37
Piotr Kwieciński 2007-02-04 14:52:47
Piotr Kwieciński 2007-02-04 14:33:54
Piotr Kwieciński 2007-02-04 14:33:41
Piotr Kwieciński 2007-02-04 14:30:26
Piotr Kwieciński 2007-02-04 14:26:37
Piotr Kwieciński 2007-02-04 14:22:11
Piotr Kwieciński 2007-02-04 14:19:24
Piotr Kwieciński 2007-02-04 14:15:22
Piotr Kwieciński 2007-02-04 14:12:01
Piotr Kwieciński 2007-02-04 14:07:04
Piotr Kwieciński 2007-02-04 14:05:45
Piotr Kwieciński 2007-02-04 14:02:35
Piotr Kwieciński 2007-02-04 13:57:41
Piotr Kwieciński 2007-02-04 13:53:27
Piotr Kwieciński 2007-02-04 13:47:39
Piotr Kwieciński 2007-02-04 13:41:24
Piotr Kwieciński 2007-02-04 13:37:40
Piotr Kwieciński 2007-02-04 13:33:41
Piotr Kwieciński 2007-02-04 13:28:47
Piotr Kwieciński 2007-02-04 13:25:54
UCHWAŁA Nr IV/25/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/294/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Piotr Kwieciński 2007-01-31 08:56:41
UCHWAŁA Nr IV/ 34/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Piotr Kwieciński 2007-01-31 08:50:35
Uchwała Nr IV/ 33/2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2007 rok Piotr Kwieciński 2007-01-31 08:49:51
Uchwała Nr IV/32/2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo –Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2007 rok Piotr Kwieciński 2007-01-31 08:49:10
Uchwała Nr IV/31/2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2007 rok Piotr Kwieciński 2007-01-31 08:48:26
UCHWAŁA Nr IV/30/2007 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności ... Piotr Kwieciński 2007-01-31 08:47:22
Uchwała Nr IV/29/2007 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Piotr Kwieciński 2007-01-31 08:46:30
Uchwała Nr IV/28/2007 w sprawie : wyboru delegata zwyczajnego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” Piotr Kwieciński 2007-01-31 08:45:47
UCHWAŁA Nr IV/ 27/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedlowej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2007-01-31 08:44:55
UCHWAŁA Nr IV/26/2007 sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Piotr Kwieciński 2007-01-31 08:44:05
UCHWAŁA Nr IV/25/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/294/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Piotr Kwieciński 2007-01-31 08:43:21
UCHWAŁA Nr IV/24/2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr II/ 14/ 2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia Piotr Kwieciński 2007-01-31 08:42:19
UCHWAŁA Nr IV/23/2007 w sprawie przejęcia przez Gminę Węgorzyno zadania w zakresie utrzymania czystości ulic powiatowych w mieście Węgorzyno Piotr Kwieciński 2007-01-31 08:41:32
UCHWAŁA Nr IV/ 22/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2007 Piotr Kwieciński 2007-01-31 08:40:37