herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-05-05 17:30:53
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za I kwartał 2006 roku Piotr Kwieciński 2006-04-27 17:02:19
Ogłoszenie o wyniku postępowania obsługa inwestorska Piotr Kwieciński 2006-04-26 20:01:18
Wzór oferty - plik do pobrania - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-04-19 19:56:00
Załączniki Cz 2 Piotr Kwieciński 2006-04-18 14:21:20
Załączniki Cz 1 Piotr Kwieciński 2006-04-18 14:20:35
Strategia Rozwoju Gminy Cz. 2 Piotr Kwieciński 2006-04-18 13:52:12
Strategia Rozwoju Gminy Cz. 1 Piotr Kwieciński 2006-04-18 13:01:34
ZARZĄDZENIE Nr 615/2006 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ... - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-04-13 15:21:31
UCHWAŁA Nr XXXV/402/2006 w sprawie przejęcia przez Gminę Węgorzyno zadania w zakresie utrzymania ... Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:19:41
Uchwała Nr XXXV/401/2006 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych ... Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:15:37
Uchwała Nr XXXV/400/2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:12:45
Uchwała Nr XXXV/399/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ... Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:09:05
Uchwała Nr XXXV/398/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie licytowanych nieruchomości rolnych niezabudowanych ... Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:05:32
Uchwała Nr XXXV/397/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych ... Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:03:40
UCHWAŁA Nr XXXV/396/2006 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa sołectwa Wiewiecko gmina Węgorzyno Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:02:10
Uchwała Nr XXXV/395/2006 w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe ... Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:00:25
Uchwała Nr XXXV/394/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2006 Piotr Kwieciński 2006-04-13 13:55:03
Uchwała Nr XXXV/393/2006 w sprawie absolutorium Burmistrzowi Węgorzyna Piotr Kwieciński 2006-04-13 13:54:20
Sesja XXXV Piotr Kwieciński 2006-04-13 13:53:30
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-04-13 13:46:17
Plan Gospdarki Odpadami dla Gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2006-04-11 15:41:43
Ogloszenie wyników naboru na wolne stanowisko urzędnicze Piotr Kwieciński 2006-04-11 10:41:46
Przetarg na obsługę inwestorską Piotr Kwieciński 2006-04-06 10:04:50
Ogłoszenie o wynku postępowania-obsługa inwestorska Piotr Kwieciński 2006-04-06 10:03:59
Ogłoszenie o wynku postępowania-budowa oświetlenia Piotr Kwieciński 2006-04-05 15:03:56
Obwieszczenia - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-04-04 13:54:05
Materiały na najbliższą sesję RM - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-31 10:31:17
Ogłoszenie o wynku postępowania Piotr Kwieciński 2006-03-30 12:38:30
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-23 12:55:36
Przetarg na zagospodarownie kwartału Piotr Kwieciński 2006-03-23 12:17:09
Sprawozdanie z wykonania Budżetu na Rok 2005 Piotr Kwieciński 2006-03-23 11:07:09
Ogłoszenie o wyniku przetargu-obsługa inwestorska Piotr Kwieciński 2006-03-22 10:31:09
Ogłoszenie odwołania przetargu Piotr Kwieciński 2006-03-21 14:07:16
Ogłoszenie - nabór na wolne satnowisko urzędnicze - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-15 10:45:59
Załącznik plik do pobrania - oświadczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-15 10:44:21
Załącznik plik do pobrania - kwestionariusz - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-15 10:43:45
Zarządzenie Burmistrza Węgorzyna w sprawie zasad naboru na wolne Stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2006-03-15 10:29:38
Ogłoszenie wyników konkursów - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-12 09:51:49
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-09 10:47:23