herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXXV/396/2006 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa sołectwa Wiewiecko gmina Węgorzyno Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:02:10
Uchwała Nr XXXV/395/2006 w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe ... Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:00:25
Uchwała Nr XXXV/394/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2006 Piotr Kwieciński 2006-04-13 13:55:03
Uchwała Nr XXXV/393/2006 w sprawie absolutorium Burmistrzowi Węgorzyna Piotr Kwieciński 2006-04-13 13:54:20
Sesja XXXV Piotr Kwieciński 2006-04-13 13:53:30
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-04-13 13:46:17
Plan Gospdarki Odpadami dla Gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2006-04-11 15:41:43
Ogloszenie wyników naboru na wolne stanowisko urzędnicze Piotr Kwieciński 2006-04-11 10:41:46
Przetarg na obsługę inwestorską Piotr Kwieciński 2006-04-06 10:04:50
Ogłoszenie o wynku postępowania-obsługa inwestorska Piotr Kwieciński 2006-04-06 10:03:59
Ogłoszenie o wynku postępowania-budowa oświetlenia Piotr Kwieciński 2006-04-05 15:03:56
Obwieszczenia - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-04-04 13:54:05
Materiały na najbliższą sesję RM - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-31 10:31:17
Ogłoszenie o wynku postępowania Piotr Kwieciński 2006-03-30 12:38:30
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-23 12:55:36
Przetarg na zagospodarownie kwartału Piotr Kwieciński 2006-03-23 12:17:09
Sprawozdanie z wykonania Budżetu na Rok 2005 Piotr Kwieciński 2006-03-23 11:07:09
Ogłoszenie o wyniku przetargu-obsługa inwestorska Piotr Kwieciński 2006-03-22 10:31:09
Ogłoszenie odwołania przetargu Piotr Kwieciński 2006-03-21 14:07:16
Ogłoszenie - nabór na wolne satnowisko urzędnicze - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-15 10:45:59
Załącznik plik do pobrania - oświadczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-15 10:44:21
Załącznik plik do pobrania - kwestionariusz - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-15 10:43:45
Zarządzenie Burmistrza Węgorzyna w sprawie zasad naboru na wolne Stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2006-03-15 10:29:38
Ogłoszenie wyników konkursów - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-12 09:51:49
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-09 10:47:23
Ogłoszenie wyników postępowania Piotr Kwieciński 2006-03-08 15:11:45
Przetarg na budowę Gimnazjum Piotr Kwieciński 2006-03-08 09:37:14
Przetarg na utrzymanie zieleni Piotr Kwieciński 2006-03-07 10:36:51
Sesja XXXIV Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:57:35
Uchwała Nr XXXIV/392/2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2006 rok Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:56:34
Uchwała Nr XXXIV/391/2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2006 rok Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:55:43
Uchwała Nr XXXIV/390/2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo –Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2006 rok Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:54:39
Uchwała Nr XXXIV/389/2006 w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania przyznawaną w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:53:40
Uchwała Nr XXXIV/388/2006 w sprawie : upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:52:27
Uchwała Nr XXXIV/387/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2006 Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:51:27
Uchwała Nr XXXIV/386/2006 w sprawie: zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony... Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:50:30
Uchwała Nr XXXIV/385/2006 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:49:00
Uchwała Nr XXXIV/384/2006 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:48:22
Sesja XXXV - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:47:27
Uchwała Nr XXXIV/384/2006 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Węgorzyno - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:45:39