herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie wyników postępowania Piotr Kwieciński 2006-03-08 15:11:45
Przetarg na budowę Gimnazjum Piotr Kwieciński 2006-03-08 09:37:14
Przetarg na utrzymanie zieleni Piotr Kwieciński 2006-03-07 10:36:51
Sesja XXXIV Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:57:35
Uchwała Nr XXXIV/392/2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2006 rok Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:56:34
Uchwała Nr XXXIV/391/2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2006 rok Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:55:43
Uchwała Nr XXXIV/390/2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo –Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2006 rok Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:54:39
Uchwała Nr XXXIV/389/2006 w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania przyznawaną w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:53:40
Uchwała Nr XXXIV/388/2006 w sprawie : upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:52:27
Uchwała Nr XXXIV/387/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2006 Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:51:27
Uchwała Nr XXXIV/386/2006 w sprawie: zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony... Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:50:30
Uchwała Nr XXXIV/385/2006 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:49:00
Uchwała Nr XXXIV/384/2006 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:48:22
Sesja XXXV - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:47:27
Uchwała Nr XXXIV/384/2006 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Węgorzyno - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:45:39
Uchwała Nr XXXIV/384/2006 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Węgorzyno - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:43:21
Sesja XXXIV - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:42:13
Uchwała Nr XXXIV/385/2006 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:39:59
Uchwała Nr XXXIV/384/2006 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Węgorzyno - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:39:13
Uchwały 2006 r. Piotr Kwieciński 2006-03-02 07:37:12
Materiały na najbliższą sesję RM - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-01 11:01:54
Informacja z pracy Burmistrza w okresie 01.08.2005-31.12.2005 Piotr Kwieciński 2006-03-01 10:58:29
Informacja z realizacji uchwał podjetych przez RM w 01.07.2005-31.12.2005r Piotr Kwieciński 2006-03-01 10:50:34
Informacja z realizacji uchwał - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-03-01 10:49:42
Obwieszczenie nr 8 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-02-23 15:18:55
Przetarg na budowę oświetlenia Piotr Kwieciński 2006-02-23 14:13:07
Przetarg na sprzedaż działek w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2006-02-22 08:45:58
Przetarg na sprzedaż działek w Trzebawiu Piotr Kwieciński 2006-02-22 08:44:21
Przetarg na sprzedaż działek w Cieszynie Piotr Kwieciński 2006-02-22 08:39:08
Burmistrz Węgorzyna Piotr Kwieciński 2006-02-21 21:25:35
Materiały na najbliższą sesję RM - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-02-16 14:44:04
Materiały na najbliższą sesję RM - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-02-16 13:01:28
Przetaarg na obsługę inwestorską Piotr Kwieciński 2006-02-16 12:40:13
Ogłoszenie o wyniku postępowania Piotr Kwieciński 2006-02-15 17:59:31
Zarządzenia Burmistrza z art. 30 ust. dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-02-09 14:58:53
Zarządzenia Burmistrza z art. 33 ust. dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym Piotr Kwieciński 2006-02-09 14:57:26
Zarządzenia Burmistrza z art. 33 ust. dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-02-09 14:48:01
Załączni wzór oferty - plik do pobrania - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-02-07 12:59:56
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-02-07 12:58:16
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-02-07 12:56:56