herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-05-18 09:29:54
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-05-18 09:26:37
Opgłoszenie o przetargu na sprzedaż ruchomości Piotr Kwieciński 2006-05-18 09:23:09
Stoncel Halina - Kierownik Wydziału Nieruchomości Piotr Kwieciński 2006-05-17 11:16:56
Opala Wanda - Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Piotr Kwieciński 2006-05-17 11:14:06
Grabowska Elżbieta -Skarbnik Piotr Kwieciński 2006-05-17 11:12:24
Banasik Marta - Sekretarz Piotr Kwieciński 2006-05-17 11:10:11
Brodziński Ryszard - Z-ca Burmistrza Piotr Kwieciński 2006-05-17 11:05:54
Franczuk Barbara - Dyrektor Przedszkola w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2006-05-17 10:56:31
Gębka Elżbieta - Dyrektor Gimnazjum w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2006-05-17 10:52:34
Kozioł Elżbieta - Kierownik Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Piotr Kwieciński 2006-05-17 10:48:47
Waldemar Konefał - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2006-05-17 10:44:48
Madej Jadwiga - Kierownik Biura Obsługi Szkół Przedszkoli i Bibliotek Piotr Kwieciński 2006-05-17 10:42:05
Ośrodek Pomocy Społecznej Węgorzyno Piotr Kwieciński 2006-05-17 10:39:13
Kardasiewicz Czesława -Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Piotr Kwieciński 2006-05-17 09:05:48
Ogłoszenie o wynku postępowania-zagospodarowanie kwartału Piotr Kwieciński 2006-05-16 11:13:17
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Węgorzyno. - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-05-15 19:56:10
Przetarg na opracowanie projektu budowlanego na wodociąg i kanalizację Piotr Kwieciński 2006-05-11 15:10:58
Ogloszenie wyników przetargu- Budowa Gimnazjum Piotr Kwieciński 2006-05-11 10:50:21
Dane teleadresowe - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-05-09 13:44:41
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-05-09 08:03:22
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-05-06 15:31:18
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-05-06 15:29:43
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-05-06 15:28:22
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-05-05 17:30:53
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Węgorzyno za I kwartał 2006 roku Piotr Kwieciński 2006-04-27 17:02:19
Ogłoszenie o wyniku postępowania obsługa inwestorska Piotr Kwieciński 2006-04-26 20:01:18
Wzór oferty - plik do pobrania - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-04-19 19:56:00
Załączniki Cz 2 Piotr Kwieciński 2006-04-18 14:21:20
Załączniki Cz 1 Piotr Kwieciński 2006-04-18 14:20:35
Strategia Rozwoju Gminy Cz. 2 Piotr Kwieciński 2006-04-18 13:52:12
Strategia Rozwoju Gminy Cz. 1 Piotr Kwieciński 2006-04-18 13:01:34
ZARZĄDZENIE Nr 615/2006 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ... - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-04-13 15:21:31
UCHWAŁA Nr XXXV/402/2006 w sprawie przejęcia przez Gminę Węgorzyno zadania w zakresie utrzymania ... Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:19:41
Uchwała Nr XXXV/401/2006 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych ... Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:15:37
Uchwała Nr XXXV/400/2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:12:45
Uchwała Nr XXXV/399/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ... Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:09:05
Uchwała Nr XXXV/398/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie licytowanych nieruchomości rolnych niezabudowanych ... Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:05:32
Uchwała Nr XXXV/397/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych ... Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:03:40
UCHWAŁA Nr XXXV/396/2006 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa sołectwa Wiewiecko gmina Węgorzyno Piotr Kwieciński 2006-04-13 14:02:10