herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XXXIII Piotr Kwieciński 2006-02-02 11:46:58
Gminny Program Ochrony Środowiska Część III i IV Piotr Kwieciński 2006-02-02 08:13:34
Gminny Program Ochrony Środowiska Część I i II Piotr Kwieciński 2006-02-02 08:12:06
Gminny Program Ochrony Środowiska - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-02-02 08:10:31
Ogloszenie o rokowaniu sprzedaży działek Piotr Kwieciński 2006-01-31 12:33:42
Pzetarg na roboty geodezyjne Piotr Kwieciński 2006-01-26 09:45:28
Ogłoszenie o wyniku przetargu "Dostawa i montaż pieca" Piotr Kwieciński 2006-01-24 14:09:25
Ogłoszenie wyników konkursów - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2006-01-20 14:06:27
Przetarg na wykonanie robót budowlanych Piotr Kwieciński 2006-01-16 09:49:06
Przetarg na wykonanie robót budowlanych Piotr Kwieciński 2006-01-13 12:49:24
Przetarg na dostawe i montaż pieca Piotr Kwieciński 2006-01-03 14:51:52
Stanisław Konarski Piotr Kwieciński 2006-01-03 08:26:01
Jan Piotrowski Piotr Kwieciński 2006-01-03 08:22:24
Ogłoszenie o wyniku postępowania Piotr Kwieciński 2005-12-30 14:30:20
Zarządzenie w sprawie odwołania przetargu Piotr Kwieciński 2005-12-28 15:39:32
Ogłoszenie o wyniku przetargu Piotr Kwieciński 2005-12-21 11:15:13
Przetarg na sprzedaż działek niezabudowanych w Trzebawiu Piotr Kwieciński 2005-12-21 10:29:03
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Sulicach Piotr Kwieciński 2005-12-21 10:28:34
Ogłoszenie o wyniku przetargu Piotr Kwieciński 2005-12-20 14:02:54
Uchwała Nr XXXII/364/2005 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XXIII/269/2004 ... Piotr Kwieciński 2005-12-20 12:55:52
Ogłoszenie o wyniku postępowania Piotr Kwieciński 2005-12-15 15:05:28
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-12-15 08:38:01
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowych - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-12-15 08:36:54
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego mającego na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na rok 2006 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-12-15 08:35:58
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzi - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-12-15 08:32:05
Wzór Oferty Plik do Pobrania - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-12-15 08:30:40
Załącznik nr 4 Piotr Kwieciński 2005-12-15 07:24:39
Załącznik nr 3 Piotr Kwieciński 2005-12-15 07:24:18
Załącznik nr 2 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-12-14 10:45:38
UCHWAŁA Nr XXXII/368/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Piotr Kwieciński 2005-12-14 10:44:50
Załącznik nr 1 Piotr Kwieciński 2005-12-14 10:40:48
UCHWAŁA Nr XXXII/368/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Piotr Kwieciński 2005-12-14 10:39:55
Załącznik nr 1 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-12-14 10:38:39
UCHWAŁA Nr XXXII/368/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-12-14 10:38:21
Uchwała Nr XXXII/376/2005 w sprawie zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Piotr Kwieciński 2005-12-13 15:13:07
Uchwała Nr XXXII/375/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2005 Piotr Kwieciński 2005-12-13 15:12:26
Uchwała Nr XXXII/374/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005 Piotr Kwieciński 2005-12-13 15:11:27
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2005 w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejest Piotr Kwieciński 2005-12-13 15:10:08
Uchwała Nr XXXII/372/2005 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Piotr Kwieciński 2005-12-13 15:05:47
UCHWAŁA Nr XXXII/371/2005w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zwolnień od podatku od posiadania psów Piotr Kwieciński 2005-12-13 15:01:31