herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie 6 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-12-13 13:37:02
Komunikat dotyczący udostępninia SWIZ Piotr Kwieciński 2005-12-13 09:24:25
Uchwała nr XXXII/367/2005 sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/395/2002 z dnia 07.02.2002 r. Piotr Kwieciński 2005-12-08 15:21:55
UCHWAŁA Nr XXXII/366/2005 w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia gruntów nierolnych oddawanych Piotr Kwieciński 2005-12-08 15:21:13
Uchwała Nr XXXII/365/2005 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XLVII/334/98 z dnia 19.02.1998r... Piotr Kwieciński 2005-12-08 15:20:25
Uchwała Nr XXXII/364/2005 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XXIII/269/2004 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-12-08 15:19:24
Uchwała Nr XXXII/363/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenieprawa użytkowania Piotr Kwieciński 2005-12-08 15:18:39
Uchwała Nr XXXII/362/2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej ... Piotr Kwieciński 2005-12-08 15:16:51
Uchwała Nr XXXII/361/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Piotr Kwieciński 2005-12-08 15:16:02
Uchwała Nr XXXII/360/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Węgorzyno Piotr Kwieciński 2005-12-08 15:15:24
Uchwała Nr XXXII/359/2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, wyłącznie użytkownikowi w Piotr Kwieciński 2005-12-08 15:14:39
Uchwała Nr XXXII/358/2005 w sprawie ustalenia zasad odpłatności rodziców za usługi świadczone Piotr Kwieciński 2005-12-08 15:13:31
Uchwała Nr XXXII/357/2005 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Piotr Kwieciński 2005-12-08 15:12:55
Sesja XXXII Piotr Kwieciński 2005-12-08 15:11:53
Ogłoszenie wyniku postępowania Piotr Kwieciński 2005-12-07 11:26:52
Przetarg na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Piotr Kwieciński 2005-12-02 18:22:53
Przetarg sprzedaż niezabudowanych działek Piotr Kwieciński 2005-12-01 09:56:31
Przetarg na utrzymanie dróg Piotr Kwieciński 2005-11-29 13:03:30
Przetarg sprzedaż działek Piotr Kwieciński 2005-11-29 07:52:30
Przetarg sprzedaż działek w Cieszynie Piotr Kwieciński 2005-11-29 07:51:07
Przetarg sprzedaż działek Piotr Kwieciński 2005-11-29 07:46:31
Obwieszczenie 5 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-11-24 08:39:59
Przetarg na utrzymanie cmentarzy Piotr Kwieciński 2005-11-21 08:46:51
Przetarg na projekt decyzji Piotr Kwieciński 2005-11-18 11:11:26
Przetarg na zaciągnięcie kredytu długoterminowego Piotr Kwieciński 2005-11-14 13:57:51
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego Piotr Kwieciński 2005-11-07 14:27:57
Uchwała Nr XXXI/356/2005 w sprawie kierunków działania Burmistrza prowadzących do odzyskania wydatków poniesionych przez Gminę wskutek nieprawidłowości prawnych Piotr Kwieciński 2005-11-03 14:02:36
Uchwała Nr XXXI/355/2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005 Piotr Kwieciński 2005-11-03 13:59:17
Uchwała Nr Uchwała Nr XXXI/354/2005r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Piotr Kwieciński 2005-11-03 13:52:55
Sesja XXXI Piotr Kwieciński 2005-11-03 13:51:31
Przetarg na dowóz uczniów Piotr Kwieciński 2005-11-02 12:46:16
Obwieszczenie 4 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-10-26 17:48:48
Obwieszczenie 3 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-10-26 17:46:54
Obwieszczenie 2 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-10-26 10:35:55
Przetarg na sprzedaż działek w Trzebawiu Piotr Kwieciński 2005-10-26 10:32:51
Obwieszczenie 1 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-10-18 14:51:03
Uchwała Nr XXX/353/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/294/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2005-10-12 10:13:57
Uchwała Nr XXX/352/2005 w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2005-10-12 10:11:11
Uchwała Nr XXX/351/2005 w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Piotr Kwieciński 2005-10-12 10:09:49
Uchwała Nr XXX/350/2005 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2006 rok Piotr Kwieciński 2005-10-12 10:07:44