herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXX/349/2005 w sprawie zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Piotr Kwieciński 2005-10-12 10:06:14
Uchwała Nr XXX/348/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005 Piotr Kwieciński 2005-10-12 10:05:18
Uchwała Nr XXX/347/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2005 Piotr Kwieciński 2005-10-12 10:03:24
Uchwała Nr XXX/346/2005 w sprawie zmiany limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2005 roku Piotr Kwieciński 2005-10-12 10:01:53
Uchwała Nr XXX/345/2005 w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony Piotr Kwieciński 2005-10-12 10:00:37
Uchwała Nr XXX/344/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/395/2002 Rady Miejskiej z dnia 07.02.2002 r. Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:58:47
Uchwała Nr XXX/343/2005 w sprawie nadania nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Węgorzyno, stanowiącej własność Gminy Węgorzyno nazwy Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:49:57
Uchwała Nr XXX/342/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sulicach nr 15, w gm. Węgorzyno Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:48:49
Uchwała Nr XXX/341/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:47:26
Uchwała Nr XXX/341/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:46:46
Uchwała Nr XXX/340/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Trzebawie Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:44:40
Uchwała Nr XXX/339/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wiewiecko w gm. Węgorzyno Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:43:22
Uchwała Nr XXX/338/2005 w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno oraz udzielania innych ulg Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:42:18
Sesja XXX Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:39:31
Uchwała Nr XXVIII/335/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005 Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:33:02
Uchwała Nr XXVIII/334/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Ginawa, w gm. Węgorzyno Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:32:16
Uchwała Nr XXVIII/333/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005 Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:31:04
Uchwała Nr XXVIII/332/2005 w sprawie zmiany limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2005 roku. Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:30:06
Uchwała XXVIII/331/2005 w sprawie: zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:29:02
Uchwała XXVIII/331/2005 w sprawie: zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:28:06
Uchwała Nr XXVIII/330/ 2005 w sprawie współfinansowania zadania realizowanego przez Celowy Związek Gmin Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:27:03
Uchwała Nr XXVIII/329/2005 w sprawie zobowiązania Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowego ... Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:25:55
Uchwała Nr XXVIII/328/2005 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie, budynków przy ul. M. Kopernika nr 13 w Węgorzynie oraz rozwi Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:23:25
Uchwała Nr XXVIII/327/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, przy ul. Jagiellońskiej i Tadeusza Kościuszki w Węgorzynie. Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:21:01
Uchwała Nr XXVIII/326/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mieszewie, Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:19:05
Uchwała Nr XXVIII/325/ 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:17:09
Uchwała Nr XXVIII/324/2005 w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrza Węgorzyna Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:15:49
UCHWAŁA Nr XXVIII/323/2005 w sprawie zmiany uchwały RM Nr IX/116/2003 z dnia 29.08.2003 w sprawie zasad używania herbu Gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:14:42
UCHWAŁA Nr XXVIII/ 322/2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Zwierzynek Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:11:06
UCHWAŁA Nr XXVIII/ 321/2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Węgorzyno Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:03:54
Obwieszczenie - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-10-12 09:00:45
Ogłoszenie wyników postępowania Piotr Kwieciński 2005-10-11 09:47:10
Przetarg na dierżawę pomieszczenia przy ul. Runowskiej Piotr Kwieciński 2005-10-06 07:39:02
Ogłoszenie wyników postępowania Piotr Kwieciński 2005-09-21 08:43:11
Przetarg na sprzedaż nieruchomości z Gminy Piotr Kwieciński 2005-09-20 14:18:50
Przetarg na sprzedaż działek w Cieszynie Piotr Kwieciński 2005-09-20 14:15:54
Przetarg na sprzedaż nieruchomości Piotr Kwieciński 2005-09-20 14:13:10
Przetarg na sprzedaż działek w Ginawie Piotr Kwieciński 2005-09-20 14:11:49
OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA Piotr Kwieciński 2005-09-09 15:10:17
Przetarg na przebudowę budynku Piotr Kwieciński 2005-09-09 12:06:01