herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVII/317/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gardnie, stanowiącej działkę nr 21/2 o pow. 0,22 ha. Piotr Kwieciński 2005-05-23 14:54:25
Uchwała Nr XXVII/316/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005 Piotr Kwieciński 2005-05-23 14:53:45
Uchwała Nr XXVII/315/2005 w sprawie zmiany limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2005 roku Piotr Kwieciński 2005-05-23 14:52:20
Uchwała Nr XXVII/314/2005 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna Piotr Kwieciński 2005-05-23 14:50:56
Uchwała Nr XXVII/313/2005 w sprawie absolutorium Burmistrzowi Węgorzyna Piotr Kwieciński 2005-05-23 14:50:02
Uchwała Nr XXVII/312/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok Piotr Kwieciński 2005-05-23 14:48:53
Uchwała Nr XXVI/311/2005 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego Piotr Kwieciński 2005-05-23 14:47:44
Sesja XXVII Piotr Kwieciński 2005-05-23 14:44:09
Piotr Kwieciński 2005-05-23 14:42:08
Jednostki organizacyjne Piotr Kwieciński 2005-05-23 14:40:28
Uchwały podatkowe Piotr Kwieciński 2005-05-19 15:08:08
Przetarg na sprzedaż działki Piotr Kwieciński 2005-05-19 14:12:57
Uchwała Nr XXVI/303/2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa PKP S.A w Warszawie ul. Szczęśliwicka 62 – PKP S.A. Centrala Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie Piotr Kwieciński 2005-05-17 13:25:20
Obwieszczenie 3 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-05-12 08:50:14
Obwieszczenie 2 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-05-12 08:49:31
Obwieszczenie 1 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-05-12 08:48:01
Budżet Gminy Węgorzyno na Rok 2005 Piotr Kwieciński 2005-05-11 14:45:03
Budżet Gminy Węgorzyno na Rok 2005 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-05-11 14:43:59
Ogłoszenie Wyników Przetrgów Piotr Kwieciński 2005-05-10 12:48:10
Sprawozdanie z wykoniania budżetu za rok 2004 Piotr Kwieciński 2005-05-04 14:43:35
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-05-04 14:41:32
Przetarg na Eksploatacje składowiska odpadów komunalnych Piotr Kwieciński 2005-04-21 14:22:47
Ogłoszenie wyników - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-19 15:02:09
Wykaz Spraw Prowadzonych Przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Piotr Kwieciński 2005-04-14 07:44:57
Uchwała Nr XXV/298/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2005 Piotr Kwieciński 2005-04-12 12:06:36
Uchwała Nr XXVI/310/2005 w sprawie wydania opinii dotyczącej utworzenia zakładu karnego na terenie powiatu łobeskiego Piotr Kwieciński 2005-04-12 12:03:57
Uchwała Nr XXVI/309/2005 sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29.08.2003r. nr IX/115/2003 Piotr Kwieciński 2005-04-12 12:02:21
Uchwała Nr XXVI/308/2005 w sprawie uchwalenia granic „Aglomeracji Węgorzyno” o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 Piotr Kwieciński 2005-04-12 12:01:24
Uchwała Nr XXVI/307/2005 w sprawie zatwierdzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla Piotr Kwieciński 2005-04-12 12:00:27
Uchwała Nr XXVI/306/2005 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:57:20
Uchwała Nr XXVI/305/2005 w sprawie skargi dotyczącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:49:29
Uchwała Nr XXVI/304/2005 w sprawie skargi dotyczącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:48:38
Uchwała Nr XXVI/303/2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa PKP S.A ... - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:43:08
Uchwała Nr XXVI/302/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Sarnikierzu stanowiącej działkę nr 32/3 o pow. 0,15 ha Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:38:37
Uchwała Nr XXVI/301/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005 Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:37:52
Uchwała Nr XXVI/301/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:37:15
Uchwała Nr XXVI/300/2005 w sprawie zmiany limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Węgorzyno w 2005 roku Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:36:35
Uchwała Nr XXVI/299/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2005 Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:33:05
Sesja XXVI Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:32:28
Uchwała Nr XXVI/299/2005 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2005-04-12 11:28:38