herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/252/2004 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:27:48
Uchwała Nr XXII/251/2004 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 20 lat części nieruchomości Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:26:59
UCHWAŁA Nr XXII/250/2004 P O S T A N O W I E N I E Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:25:36
Uchwała Nr XXII/249/2004 w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:24:53
Uchwała Nr XXII/248/2004 w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:23:01
Uchwała Nr XXII/247/2004 w sprawie przyjęcia Programu Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2004-12-20 10:19:45
Uchwała Nr XXII/246/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2004-12-20 09:55:57
Uchwała Nr XXII/245/2004 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych Piotr Kwieciński 2004-12-20 09:54:46
Uchwała Nr XXII/244/2004 w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących gazyfikacji gminy Piotr Kwieciński 2004-12-20 09:52:44
Sesja XXII Piotr Kwieciński 2004-12-17 15:05:09
Uchwała Nr XXI/238/2004 w sprawie zmiany uchwały R. M. w Węgorzynie Nr X/44/94 Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:49:04
Uchwała Nr XXI/237/2004 w sprawie uchwalenia Regulaminu Stadionu Miejskiego w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:47:45
Uchwała Nr XXI/236/2004 zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/395/2002 z dnia 07.02.2002 Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:46:02
Uchwała Nr XXI/243/2004 w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:44:15
Uchwała Nr XXI/242/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004 Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:42:44
Uchwała Nr XXI/241/2004 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2005 rok Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:41:03
Uchwała Nr XXI/240/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:39:49
Uchwała Nr XXI/239/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:37:46
Sesja XXI Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:25:38
Schemat Blokowy Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:23:58
14. Gospodarka Przyrodnicza Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:22:32
13. Gospodarka Mieszkalna Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:22:10
Plan rozwoju Lokalnego Węgorzyna Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:21:39
10. Gospodarka Oświaty i Sportu Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:18:12
9. Gospodarka Rekreacji i Turystyki Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:16:01
11. Gospodarka Kultury Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:15:33
12. Gospodarka Służby Zdrowia Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:14:23
11 . Gospodarka Oświatą i Sportem Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:13:52
8. Gospodarka Uzbrojenia Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:12:15
7. Gospodarka Elektronergetyczna Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:11:31
6. Gospodarka Cieplna Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:10:50
5. Gospodarka Komunikacyjna Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:09:33
4. Gospodarka Odpadami Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:08:56
3. Gospodarka Wodna Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:08:34
2. Gospodarka Ściekowa Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:07:45
1. Gospodarka Przestrzenna Piotr Kwieciński 2004-12-17 11:06:19
Plan Rozwoju Lokalnego - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-12-08 11:08:02
Wystąpienie Pokontrolne NIK z dnia 29.03.2004r. - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-12-08 10:35:50
Wystąpienie Pokontrolne RIO z dnia 16.05.2003r - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-12-08 10:35:24
Wystąpienie Pokontrolne z dnia 29.03.2004r. - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-12-08 09:27:30