herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XX/178/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Węgorzyno współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie POIS.09.03.00-00-302/13 Wioleta Początek 2016-12-06 11:38:53
XX/177/2016 zmieniająca uchwałę Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności Wioleta Początek 2016-12-06 11:36:59
XX/176/2016 zmieniająca uchwałę Nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok". Wioleta Początek 2016-12-06 11:35:15
XX/176/2016 zmieniająca uchwałę Nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok". Wioleta Początek 2016-12-06 11:34:30
XX/174/2016 w sprawie skargi wniesionej przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyrodnicze Nad Drawą" na działalność Burmistrza Węgorzyna Wioleta Początek 2016-12-06 11:33:17
XX/175/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgorzyno na lata 2016 - 2020 Wioleta Początek 2016-12-06 11:32:50
XX/174/2016 w sprawie skargi wniesionej przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyrodnicze Nad Drawą" na działalność Burmistrza Węgorzyna Wioleta Początek 2016-12-06 11:31:08
XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.11.2016 r. Wioleta Początek 2016-12-06 11:29:45
XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie - 30.11.2016 r. Wioleta Początek 2016-12-06 11:29:23
Skład Komisji Społeczno - Oświatowej Wioleta Początek 2016-12-05 14:52:04
ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa samochodu dla Straży Miejskiej w Węgorzynie" Anna Martyna Adamów 2016-12-02 10:52:58
Protokół nr 23/2016 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 24.10.2016 r. Wioleta Początek 2016-11-28 16:41:25
Protokół nr 22/2016 Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia z dn. 17.10.2016 r. Wioleta Początek 2016-11-28 16:40:07
Protokół nr 22/2016 Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia z dn. 17.10.2016 r. Wioleta Początek 2016-11-28 16:39:42
Protokół nr 21/2016 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 19.09.2016 r. Wioleta Początek 2016-11-28 16:38:08
Protokół nr 20/2016 Komisji Społeczno - Oswiatowej z posiedzenia z dn. 30.08.2016 r., 01.09.2016 r. oraz 19.09.2016 r. Wioleta Początek 2016-11-28 16:36:10
Protokół nr 23/2016 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 24.10.2016 Wioleta Początek 2016-11-28 16:31:13
Protokół nr 22/2016 Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Społeczno - Oświatowej z posiedzenia wspólnego z dnia 19.09.2016 Wioleta Początek 2016-11-28 16:29:22
Protokół Komisji Rewizyjnej z posiedzenia z dnia 15.01.2015 r. Wioleta Początek 2016-11-28 08:57:21
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie z kontroli problemowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie z dn. 16.02.2015 Wioleta Początek 2016-11-28 08:56:40
Protokół z kontroli opłat dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym z dn. 23.03.2015 i 07.04.2015 Wioleta Początek 2016-11-28 08:54:31
Protokół z kontroli opłat dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym z dn. 23.03.2015 i 07.04.2015 Wioleta Początek 2016-11-28 08:52:12
Protokół pokontrolny z kontroli świetlic wiejskich w Gminie Węgorzyno pod kątem ich działalności z 30.06. i 11.07.2016 Wioleta Początek 2016-11-28 08:46:29
Protokol z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dn. 19.11.2015 r. i 10.12.2015 r. Wioleta Początek 2016-11-28 08:41:31
Protokol pokontrolny z kontroli sprzedazy nabycia mienia gminy za pierwsze polrocze 2016 roku z dn. 29.08.2016 r. Wioleta Początek 2016-11-28 08:36:16
Protokol pokontrolny z kontroli sprzedazy/nabycia mienia gminy za 2015 rok z 31.03.2016 Wioleta Początek 2016-11-28 08:35:15
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 18.05.2015 r. i 26.05.2015 r. Wioleta Początek 2016-11-28 08:32:34
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dn. 19.04.2016 Wioleta Początek 2016-11-28 08:30:58
Protokół z posiedzenia Komisji Rewziyzjnej z dn. 15.04.2015 Wioleta Początek 2016-11-28 08:29:13
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dn. 09.06.2015 Wioleta Początek 2016-11-28 08:28:51
Protokół z posiedzenia Komisji Rewziyzjnej z dn. 15.04.2015 Wioleta Początek 2016-11-28 08:27:41
Protokół z posiedzenia Komisji Rewziyzjnej z dn. 15.04.2015 Wioleta Początek 2016-11-28 08:27:24
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dn. 06.10.2015 r. Wioleta Początek 2016-11-28 08:25:53
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dn. 18.05.2016 r. i 23.05.2016 r. Wioleta Początek 2016-11-28 08:24:18
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dn. 11.06.2015 Wioleta Początek 2016-11-28 08:22:51
Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 października 2016 roku Wioleta Początek 2016-11-24 19:54:48
Budowa przepławki dla ryb w Brzeźniaku Anna Martyna Adamów 2016-11-24 15:21:43
strategia - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-11-24 09:15:44
strategia - dokument usunięty Wioleta Początek 2016-11-24 09:13:21
Program Wspierania Rodziny w Gminie Węgorzyno na lata 2016 - 2018 Wioleta Początek 2016-11-24 09:06:51