herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg na remont pomieszczeń Piotr Kwieciński 2004-10-12 13:30:04
Przetarg Roboty Remontowe Piotr Kwieciński 2004-10-07 12:18:55
Przetarg na usługę transportową Piotr Kwieciński 2004-10-07 10:23:40
Ogłoszenie wyników usługa transportowa Piotr Kwieciński 2004-10-06 09:44:24
Ogłoszenie wyników remonty Piotr Kwieciński 2004-10-06 09:42:30
Uchwała 235 uchylenia uchwały Rady Gminy i Miasta w Węgorzynie z dnia 15 czerwca 1990 roku w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2004-10-06 09:10:48
Uchwała 234 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2004 Piotr Kwieciński 2004-10-06 09:05:18
Uchwała 233 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004 Piotr Kwieciński 2004-10-06 09:02:07
Uchwała 232 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i ... Piotr Kwieciński 2004-10-06 08:58:29
Uchwała Nr 231 zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/395/2002 ... Piotr Kwieciński 2004-10-06 08:53:19
Uchwała Nr 230 w sprawie powołania Straży Miejskiej w Węgorzynie i nadania jej Regulaminu Piotr Kwieciński 2004-10-06 08:51:07
Uchwała Nr 229 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/217/2004 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28.05.2004 w sprawie włączenia gminy Węgorzyno w skład zespołu „Partnerstwa na rzecz Rozwoju̶ Piotr Kwieciński 2004-10-06 08:43:51
Uchwała Nr 228 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejsc. Runowo Pom. przy ul. Połchowskie Piotr Kwieciński 2004-10-06 08:22:52
Uchwała Nr 227 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie ewidencyjnym Mieszewo, w miejscowości Mieszewo, stanowiącej działkę Piotr Kwieciński 2004-10-06 08:19:48
Uchwała Nr 226 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Lesięcin, stanowiącej działkę nr 1/3 o pow. 0,11 ha Piotr Kwieciński 2004-10-06 08:18:13
Uchwała Nr 225 w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej działkę nr 810/7 ... Piotr Kwieciński 2004-10-06 08:16:25
Uchwała Nr 224 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Węgorzyno ograniczonym prawem rzeczowym... Piotr Kwieciński 2004-10-06 08:14:01
Uchwała Nr 223 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Łobez 9 lokali mieszkalnych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno... Piotr Kwieciński 2004-10-06 08:10:55
Sesja XX Piotr Kwieciński 2004-10-06 07:58:57
Sprostowanie Ogłoszenia Piotr Kwieciński 2004-09-29 09:59:19
Ogłoszenie wyników roboty budowlane Sparta Piotr Kwieciński 2004-09-28 10:06:16
Ogłoszenie wyników kotłownia Piotr Kwieciński 2004-09-28 10:04:20
Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Piotr Kwieciński 2004-09-23 14:47:15
Obwieszczenie 5 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-09-23 08:03:06
Przetarg prace remontowo elektryczne Piotr Kwieciński 2004-09-16 14:18:51
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE Piotr Kwieciński 2004-09-09 08:12:12
Przetarg modernizacja budynku sportowego Piotr Kwieciński 2004-09-07 12:57:53
Ogłoszenia wyników przetargu Piotr Kwieciński 2004-09-02 09:52:24
Kotłownia Osiedle 40 lecia Piotr Kwieciński 2004-09-02 09:51:57
Roboty Geodezyjne Piotr Kwieciński 2004-09-02 09:48:57
Obwieszczenie 4 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-09-02 08:49:01
Uchwała Nr XIX/222/2004 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2004-08-25 08:51:22
Uchwała Nr XIX/221/2004 w sprawie wystąpienia Gminy Węgorzyno ze Związku Gmin Ińskiego Piotr Kwieciński 2004-08-25 08:48:05
Uchwała Nr XIX/220/2004 w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R-XXI Piotr Kwieciński 2004-08-25 08:45:55
Uchwała Nr XIX/219/2004 w sprawie „Programu Ochrony Środ. Gm. Węgorzyno i „Planu Gospodarki ... Piotr Kwieciński 2004-08-25 08:45:02
Uchwała Nr XIX/218/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004 Piotr Kwieciński 2004-08-25 08:42:44
Sesja XIX Piotr Kwieciński 2004-08-25 08:38:57
Rokowania na sprzedaż działki w Brzeźniaku Piotr Kwieciński 2004-08-24 15:04:53
Obwieszczenie 3 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-08-17 10:50:52
Obwieszczenie 2 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-08-17 10:49:32