herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała XV 170 2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo –Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:25:36
Sesja XVI - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:23:17
Sesja XV - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:22:24
Białkowski Jan - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich Oświadczenie z dnia 06-04-2004 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 11:26:38
Oświadczenie z dnia 06-04-2004 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 11:23:40
Zastępca Burmistrza Piotr Kwieciński 2004-04-14 08:47:13
WF 5 Podatek od Środków Transportowych Piotr Kwieciński 2004-04-13 15:08:35
WF 4 Podatek od Nieruchomości Piotr Kwieciński 2004-04-13 14:57:37
- dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-13 14:55:43
- dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-13 14:54:14
- dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-13 14:50:41
Piotr Kwieciński 2004-04-07 11:01:12
Piotr Kwieciński 2004-04-07 10:56:34
Piotr Kwieciński 2004-04-07 10:53:22
Piotr Kwieciński 2004-04-07 10:51:27
Piotr Kwieciński 2004-04-07 10:49:18
- dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-07 10:47:38
Piotr Kwieciński 2004-04-07 10:45:26
EL Wykaz spraw prowadzonych przez smaodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności,spraw wojskowych i działalności gospodarczej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-01 10:37:07
Piotr Kwieciński 2004-04-01 10:35:02
WF 3 Podatek od Posiadania Psów Piotr Kwieciński 2004-04-01 10:29:41
WF 2 Podatek Rolny Piotr Kwieciński 2004-04-01 10:19:05
- dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-01 10:17:40
- dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-01 10:16:08
WF 2 Podatek Rolny - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-01 10:13:38
WF1 Podatek Leśny Piotr Kwieciński 2004-04-01 10:00:23
Załączniki - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-30 12:29:11
Załączniki - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-30 12:24:33
Załącznik IL 1 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-30 11:56:58
Załącznik IL 1 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-30 11:55:53
Załączniki - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-03-30 11:53:23
WF 6 Informacja dotycząca trybu i terminów załatwiania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Piotr Kwieciński 2004-03-30 11:36:35
WF Wykaz spraw prowadzonych przez Wydział Finansowy Piotr Kwieciński 2004-03-30 11:00:24
Piotr Kwieciński 2004-03-30 10:40:53
Piotr Kwieciński 2004-03-30 10:37:01
Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i kadr Piotr Kwieciński 2004-03-30 10:29:51
Urząd Stanu Cywilnego Sprawy Wojskowe Piotr Kwieciński 2004-03-30 10:29:02
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno Piotr Kwieciński 2004-03-11 13:41:55
Mapa załącznik nr 3 Piotr Kwieciński 2004-03-11 13:40:50
Mapa załącznik nr 2 Piotr Kwieciński 2004-03-11 13:39:52