herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XV/184/2004 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Piotr Kwieciński 2004-04-15 15:10:04
Uchwała Nr XV/183/2004 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Piotr Kwieciński 2004-04-15 15:08:22
Uchwała Nr XV/182/2004 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 225 m2 położonej w obr. ewid. Podlipce, w działce nr 434 Piotr Kwieciński 2004-04-15 15:07:04
Uchwała Nr XV/180/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Runowo Pomorskie, przy ul. Połchowskiej, Piotr Kwieciński 2004-04-15 15:01:17
Uchwała Nr XV/179/2004 w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej II instancji Piotr Kwieciński 2004-04-15 15:00:02
Uchwała Nr XV/178/2004 W sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I instancji Piotr Kwieciński 2004-04-15 14:58:36
Uchwała Nr XV/177/2004 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgorzyno, Piotr Kwieciński 2004-04-15 14:54:37
Uchwała Nr XV/176/2004 w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mies Piotr Kwieciński 2004-04-15 14:52:49
Uchwała Nr XV/175/2004 w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej Piotr Kwieciński 2004-04-15 14:47:36
Uchwała Nr XV/174/2004 w sprawie współfinansowania opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla Piotr Kwieciński 2004-04-15 14:45:32
Uchwała Nr XV/173/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2004 rok Piotr Kwieciński 2004-04-15 14:43:48
Uchwała Nr XV/173/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2004 rok - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 14:39:24
Uchwała Nr XV/173/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2004 rok - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 14:32:59
Uchwała Nr XV/172/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok Piotr Kwieciński 2004-04-15 14:28:09
Sesja XVI Piotr Kwieciński 2004-04-15 14:25:07
Uchwała Nr XV/170/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo –Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok Piotr Kwieciński 2004-04-15 14:24:15
Uchwała Nr XV/171/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok Piotr Kwieciński 2004-04-15 14:23:11
Sesja XV Piotr Kwieciński 2004-04-15 14:22:05
Uchwała Nr XV/170/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo –Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 14:21:14
2 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:41:18
1 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:41:03
1 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:39:37
2 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:37:59
1 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:37:40
1 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:35:32
Uchwała Nr XV/170/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo –Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:34:18
Uchwała Nr XV/170/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo –Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:32:02
Uchwała Nr XV/170/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo –Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:30:52
Uchwała Nr XV/171/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:29:26
Uchwała Nr XV/170/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo –Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:28:27
Uchwała Nr XV/171/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:26:17
Uchwała XV 170 2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo –Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:25:36
Sesja XVI - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:23:17
Sesja XV - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 12:22:24
Białkowski Jan - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich Oświadczenie z dnia 06-04-2004 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 11:26:38
Oświadczenie z dnia 06-04-2004 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-15 11:23:40
Zastępca Burmistrza Piotr Kwieciński 2004-04-14 08:47:13
WF 5 Podatek od Środków Transportowych Piotr Kwieciński 2004-04-13 15:08:35
WF 4 Podatek od Nieruchomości Piotr Kwieciński 2004-04-13 14:57:37
- dokument usunięty Piotr Kwieciński 2004-04-13 14:55:43