herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
sesja Rady nr XIII/2003 - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:40:12
rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. nr 3 m. Węgorzyno, przy ul. Drawskiej 42 i W. Witosa 9. Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:38:42
kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Cieszynie nad jeziorem Woświn w gm. Węgorzyno - tereny nie uzbrojone. Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:38:03
kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż dz. Na ul. Zielonej w Węgorzynie Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:37:06
kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Brzeźniaku, w gm. Węgorzyno Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:36:29
kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż dz. w Sielsku Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:35:49
kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Brzeźniaku w gm. Węgorzynie. Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:35:14
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno, nie posiadających urządzonych ksiąg wieczystych Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:34:31
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:33:27
Grudzień 2003 r. Piotr Kwieciński 2003-12-09 09:32:47
przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości do 25 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku gimnazjum przy ul. T. Kościuszki 73-155 Węgorzyno - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2003-11-18 09:50:24
Listopad 2003 r. Piotr Kwieciński 2003-11-18 09:49:07
Informacje nieudostępnione Piotr Kwieciński 2003-11-17 09:23:36
Zadania i Kompetencje Burmistrza Piotr Kwieciński 2003-11-17 09:23:00
Komisja Społeczno - Oświatowa - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2003-11-17 09:22:11
Przewodniczący Rady Miejskiej - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2003-11-17 09:20:40
Skład Rady Miejskiej IV kadencji 2002 - 2006: - dokument usunięty Piotr Kwieciński 2003-11-14 15:15:53
Zadania i Kompetencje Rady Miejskiej Piotr Kwieciński 2003-11-14 14:45:17
Uchwała Nr X/134/2003 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Węgorzyno Piotr Kwieciński 2003-11-14 14:36:43
Uchwała Nr X/133/2003 zmieniająca uchwałę Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Piotr Kwieciński 2003-11-14 14:35:47
Uchwała Nr X/132/2003 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzyno z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów us Piotr Kwieciński 2003-11-14 14:34:50
Uchwała Nr X/129/2003 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Run Piotr Kwieciński 2003-11-14 14:33:49
Uchwała Nr X/128/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowego Oddziału w Szczecinie niezabudowanej nieruch Piotr Kwieciński 2003-11-14 14:32:51
Uchwała Nr X/127/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Łobez, niezabudo Piotr Kwieciński 2003-11-14 14:31:56
Uchwała Nr X/126/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w gm. Węgorzynie Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:30:49
Uchwała Nr X/125/2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, stanowiącej działkę gruntu nr 545 o pow. 0,0923 ha, w formie bezprzetargo Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:29:58
Uchwała Nr X/124/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowego Oddziału w Szczecinie niezabudowanych nieruch Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:27:25
Uchwała Nr X/123/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowego Oddziału w Szczecinie niezabudowanej nierucho Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:23:39
Uchwała Nr X/122/2003 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2004 rok Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:22:11
Uchwała Nr X/121/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2003 Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:21:21
Uchwała Nr X/120/2003 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003 Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:20:31
Uchwała Nr X/119/2003 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003 Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:19:33
Uchwała Nr X/130/2003 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:13:58
Sesja X 2003 r. Piotr Kwieciński 2003-11-14 13:13:30
kolejny przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomo Piotr Kwieciński 2003-10-27 15:34:30
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości Piotr Kwieciński 2003-10-27 15:34:10
I przetarg ustny nieogrniczony na zbycie nieruchomości w Piotr Kwieciński 2003-10-27 15:33:42
Ogłoszenie Piotr Kwieciński 2003-10-23 12:25:03
IX_118_2003 Piotr Kwieciński 2003-10-10 10:27:45
IX_117_2003 Piotr Kwieciński 2003-10-10 10:27:26