Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Węgorzyno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Implementacja innowacyjnej technologii produkcji prefabrykatów z betonu wibroprasowanego ze zmniejszonym śladem węglowym w Firmie Roosens Betons Polska Sp. z o.o., Połchowo 29A, na terenie działek nr 335 i 333/5 obręb Połchowo, gmina Węgorzyno, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie. 2024-03-27 15:13:17
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW, ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce nr 193/7, obręb Przytoń, gm. Węgorzyno. 2024-02-13 14:27:02
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 110/2 w obrębie Sielsko, gmina Węgorzyno 2023-11-16 13:52:30
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu produkcji pelletu drzewnego, o nową linię do produkcji peletu wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Połchowska 5c, 73-155 Runowo Pomorskie, dz. nr 1/6, obręb Połchowo, gm. Węgorzyno”. 2023-10-10 14:22:24
Powiększenie obszaru i terenu górniczego Ginawa- 2 w związku z powiększeniem granic złoża Ginawa, na wydobywanie kruszywa z tego złoża i jego przerobie 2023-08-17 13:06:30
Implementacja innowacyjnej technologii produkcji prefabrykatów z betonu wibroprasowanego ze zmniejszonym śladem węglowym w Firmie Roosens Betons Polska Sp. z o.o., Połchowo 29A, na terenie działek nr 335 i 333/5 obręb Połchowo, gmina Węgorzyno, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie 2023-07-10 16:06:57
Realizacja przystani wodnej na Jeziorze Woświn 2023-05-09 14:49:18
Retencja Korytowa- "Program Nawodnień Rolniczych" w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach - część 6 2023-01-04 08:40:47
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 156,171 w obrębie Mieszewo, gmina Węgorzyno 2022-12-30 12:32:37
Utworzenie zakładu produkcji włókien bazaltowych przez innowacyjną grupę Bazalt Sp. z o.o. na obszarze specjalnej strefy włączenia 2022-10-18 10:18:59
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4339Z Runowo-Winniki 2022-10-18 10:18:59
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4339Z Runowo-Winniki na odcinku od km ok. 4+000 do końca odcinka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 20) wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2022-10-18 10:18:59
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko-Radowo-Węgorzyno-Brzeźniak na odcinku Gościsław-Przytoń od km 31+392 do km 33+653,15 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2022-10-18 10:18:59
Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki nr 70/1 obręb Gardno 2022-10-18 10:18:59
Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki nr 72 obręb Gardno 2022-10-18 10:18:59
Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki nr 70/1 obręb Gardno 5.2020 2022-10-18 10:18:59
Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki nr 70/1 obręb Gardno 1.2020 2022-10-18 10:18:59
Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki nr 70/1 obręb Gardno 4.2020 2022-10-18 10:18:59
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 200 kWp, wytwarzającej energię elektryczną wraz z linią kablową nn na działce nr 92/10 oraz 92/6, obreb Stare Węgorzynko 2022-10-18 10:18:59
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 34 MW i powierzchnią zabudowy do 33,89 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr 195/2 w obrębie Przytoń 2022-10-18 10:18:59
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 22 MW na działce ewidencyjnej nr 99/2 obręb Lesięcin wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Węgorzyno, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie 2022-10-18 10:18:59
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 34, obręb Kąkolewice, gmina Węgorzyno 2022-10-18 10:18:59
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 163, 164, 165, 166, 178, 179, 180, 181, 182 w obrębie Mieszewo 2022-10-18 10:18:59
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na terenie działki 64 obręb Gardno oraz działki 36 i 37 obręb Połchowo 2022-10-18 10:18:59
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na terenie działki 132/5 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno 2022-10-18 10:18:59
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na terenie działki nr 161 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno 2022-10-18 10:18:59
Budowa magazynu z częścią administracyjno-higieniczno-sanitarną i placem manewrowym na terenie działek 92/6 i 92/10 obręb Stare Węgorzynko 2022-10-18 10:18:59
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 25 MW na terenie działki o nr ewid. 193/7 obręb Przytoń 2022-10-18 10:18:59
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW na terenie dz. 2/5, 37, 49/1, 53/1, 55, 54, 48 w obrębie Kąkolewice 2022-10-18 10:18:59
Budowa zespołu farm fotowoltaicznych PV Trójka Chwarstno I i Chwarstno II o łącznej mocy do 2 MW 2022-10-18 10:18:59
Budowa farmy fotowoltaicznej PV Trójka Runowo Pomorskie o mocy do 1 MW 2022-10-18 10:18:59
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Sielsko, dz. nr 248, gmina Węgorzyno 2022-10-18 10:18:59
Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) na terenie części działki o nr 70/2 w miejscowości Gardno 2022-10-18 10:18:59
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 239 w obrębie Chwarstno 2022-10-18 10:18:59
Budowa elektrowni fotowoltaicznej ( z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 75 MWp, zlokalizowanego w miejscowości Ginawa, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 79/4 obręb Ginawa 2022-10-18 10:18:59
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędą infrastruktura techniczną na terenie działki 127/7 obręb Wiewiecko, gmina Węgorzyno 2022-10-18 10:18:59
Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 77 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 2/2 w obrębie Kąkolewice 2022-10-18 10:18:59
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na terenie dz. 87, obręb Runowo 2022-10-18 10:18:59
Budowa budynku portierni, budynku magazynowego oraz budowę zbiornika przeciwpożarowego przez firmę PAGOK-Meble Sp. z o.o. 2022-10-18 10:18:59
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 30, 31/2 w obrębie Runowo, gmina Węgorzyno 2022-10-18 10:18:59
Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, na części działki 381/1. obręb Mieszewo 2022-10-18 10:18:59
?Retencja Korytowa -Program Nawodnień Rolniczych? w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach -część nr 6 2022-10-18 10:18:59
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 62/1 w obrębie Winniki, gmina Węgorzyno 2022-10-18 10:18:59
Budowa pięciu pomostów i slipu na jez. Węgorzyno w ramach zadania głównego pn. Zagospodarowanie jeziora Węgorzyno-I 2022-10-18 10:18:59
Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 72 w m. Gardno. 2022-10-18 10:18:59
Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 73 w m. Gardno o mocy do 7 MW 2022-10-18 10:18:59
Rozbudowa zakładu produkcji peletu drzewnego, o nowa linie do produkcji peletu wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Połchowska 5c, 73-155 Runowo Pomorskie, dz. nr 1/6, obręb Połchowo, gm. Węgorzyno 2022-10-18 10:18:59
Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. o nr ew. 48/2 i 48/3, obręb Gardno o mocy do 30 MW i powierzchni do 28 ha. 2022-10-18 10:18:59
Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działki o nr ew. 64, obręb Gardno o mocy do 4 MW i powierzchni 3,5 ha. 2022-10-18 10:18:59
Zmiana decyzji środowiskowej znak: OŚ.6220.4 .11.2020.MB dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy słonecznej na części działki o nr ew. 70/1 w m . Gardni, o powierzchni 2 ha, o mocy do 1 MW. 2022-10-18 10:18:59
Zmiana decyzji środowiskowej znak: OŚ.6220.2.11.2020.MB dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy słonecznej na części działki o nr ew. 70/1 w m . Gardni, o powierzchni 2 ha, o mocy do 1 MW. 2022-10-18 10:18:59
Zmiana decyzji środowiskowej znak: OŚ.6220.1.11.2020.MB dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy słonecznej na części działki o nr ew. 70/1 w m . Gardni, o powierzchni 2 ha, o mocy do 1 MW. 2022-10-18 10:18:59
Zmiana decyzji środowiskowej znak: OŚ.6220.3.11.2020. MB dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy słonecznej na części działki o nr ew. 72 w m . Gardni, o powierzchni 4 ha, o mocy do 2 MW. 2022-10-18 10:18:59
Zmiana decyzji środowiskowej znak: OŚ.6220.5.11.2020.MB dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy słonecznej na części działki o nr ew. 70/1 w m . Gardni, o powierzchni 2 ha, o mocy do 1 MW. 2022-10-18 10:18:59
Budowa małej infrastruktury w ramach zadania głównego pn." Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno" 2022-10-18 10:18:59
Rozbudowa istniejącej farmy fotowoltaicznej do łącznej mocy do 1 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą realizowanego na dz. ew. nr: 92/6, 92/10, 92/11 w obrębie Stare Węgorzynko. 2022-10-18 10:18:59
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 3 w obrębie Dłusko, gmina Węgorzyno 2022-10-18 10:18:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Piotr Kwieciński

Data wytworzenia:
18 gru 2018

Osoba dodająca informacje

Piotr Kwieciński

Data publikacji:
18 paź 2022, godz. 10:18

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Kwieciński

Data aktualizacji:
18 gru 2018, godz. 15:32