Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Węgorzyno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Otwarte Konkursy Ofert


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2024 roku 2023-12-29 13:41:40
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2024 roku. 2023-12-01 13:56:14
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej 2023-12-01 13:54:48
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Stowarzyszenie Towarzystwo Węgorzyńskie 2023-11-07 11:38:30
Otwarty konkurs na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedaż zabawek podczas imprezy „XXII Lato z Węgorzem 2023” 2023-04-18 14:28:12
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2023 roku 2023-02-10 21:59:11
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej 2023-02-10 14:05:42
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2023 roku. 2023-02-08 14:09:03
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Iński Klub Sportów Walki TAIKYOKU 2022-10-11 14:17:42
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2022 roku - II Konkurs 2022-01-19 14:27:26
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2022 roku 2021-12-30 15:03:16
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2022 roku 2021-12-21 15:23:22
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Iński Klub Sportów Walki TAIKYOKU 2021-06-18 14:04:25
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2021 roku 2021-04-08 19:33:49
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2021 roku 2021-01-29 16:29:20
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Stowarzyszenie Przyjaciele Przytoni - Przebudowa Placu Zabaw w Przytoni 2020-08-13 16:50:22
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA w Węgorzynie 2020-01-23 15:14:32
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Iński Klub Sportów Walki TAIKYOKU 2020-01-23 15:06:57
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Łobeski Klub Biegacza "TRUCHT" 2020-01-21 13:22:34
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2020 roku 2019-12-31 13:26:40
Otwarty konkurs ofert na wspracie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2020 roku 2019-12-04 15:07:53
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Stowarzyszenie Towarzystwo Węgorzyńskie - Zakup i montaż zestawu zabawowego "STATEK" 2019-11-04 16:29:08
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Stowarzyszenie Towarzystwo Węgorzyńskie 2019-11-04 16:15:46
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA 2019-03-26 14:25:44
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Iński Klub Sportowy Walk TAIKYOKU 2019-03-26 14:17:36
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - oferent Ludowy Łobeski Klub Biegacza "TRUCHT" 2019-01-17 14:57:52
Otwarte konkursy ofert na rok 2019 2018-12-24 12:49:20
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert 2018-06-29 14:25:51
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2018-06-22 10:52:13
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-03-16 10:22:24
Otwarte konkursy ofert na rok 2018 2018-01-11 14:38:32
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-06-30 13:45:02
Otwarty konkurs ofert na rok 2017 2016-12-16 12:06:44
Ogłoszenie otwarty konkurs na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedaż zabawek podczas imprezy 2016-06-30 19:21:03
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci 2016-03-02 15:11:59
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci w 2016 roku. 2016-02-03 15:22:57
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjnych w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2016 roku, 2016-02-02 11:37:49
Ogłoszenie wyniku ofert z zakresu wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie 2016-01-12 14:43:44
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje imprez sportowo - rekreacyjnych w t ym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców 2015-12-30 14:45:28
Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenia sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2016 roku 2015-12-22 10:54:38
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania 2015-12-01 13:27:04
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2016 roku 2015-12-01 13:20:20
Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy 2015-08-28 09:35:02
Zarządzenie w sprawie zmieszczenia oferty na podstawie art 19 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie . 2015-08-19 09:51:32
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych 2015-01-13 20:51:05
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2015-01-13 20:49:39
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji p i ł k i nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2015 roku. 2014-12-16 13:03:01
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji o s ó b wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju z a s o b ów ludzkich w 2015 roku 2014-12-16 13:00:52
Ogłozenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury 2014-09-26 13:48:29
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci i młodzieży w 2014 roku. 2014-09-02 12:28:34
Ogłoszenie o zamieszczeniu zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury poprzez propagowanie pieśni chóralno sakralnej w 2014 roku 2014-05-30 11:06:27
Wyniki otwartych konkursów ofert 2014-01-16 13:17:27
Ogłoszenie konkursu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2014 roku. 2013-12-23 19:23:08
Ogłoszenie konkursu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2014 roku. 2013-12-20 10:51:19
Wynik otwartego konkursu ofert 2013-11-12 14:26:38
Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 2013-10-08 15:16:17
Ogłoszenie wyników postępowań w sprawie otwartych konkursów ofert 2013-01-23 14:00:08
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej 2012-12-21 10:48:30
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury poprzez propagowanie pieśni chóralno - sakralnej 2012-12-21 10:46:18
Otwarty konkurs ofert na reintegracje osób wykluczonych społecznie 2012-12-14 10:35:24
OGŁOSZENIE o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działali na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej w 2012 r 2012-11-05 16:59:14
Otwarty konkurs na realizacje zadania publicznego w zakresie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 2012-10-05 11:23:38
Wyniki otwartych konkursów ofert 2012-01-29 21:18:27
Unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2012-01-11 14:59:32
Nowe załączniki do otwartego konkursu ofert na Rok 2012 2011-12-30 23:24:03
II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury poprzez propagowanie pieśni chóralno - sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych w 2012 roku 2011-12-30 23:23:11
II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Węgorzyno w 2012roku. 2011-12-30 23:21:15
Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Węgorzyno w 2012 roku. 2011-12-30 23:19:40
Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury poprzez propagowanie pieśni chóralno - sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych w 2012 roku. 2011-12-30 23:17:40
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych 2011-12-20 11:37:48
Załączniki do otwartego konkursu ofert na Rok 2015 2011-12-12 20:18:44
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw nrzecz rozwoju : zasobów ludzkich w 2012 roku. 2011-12-09 23:16:24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury poprzez propagowanie pieśni chóralno - sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych w 2012 roku. 2011-12-09 23:13:27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Węgorzyno w 2012roku. 2011-12-09 23:09:24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w 2012 roku. 2011-12-09 23:06:12
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Węgorzyno w 20llr. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 20011 r. 2011-01-28 13:24:02
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej 2011-01-21 15:02:24
Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2011 roku. 2010-12-08 14:42:27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w miejscowościach: Węgorzyno i Mielno w 2011 r. 2010-12-08 14:39:26
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania poprzez propagowanie pieśnichóralno - sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych w 2011 r. 2010-12-08 14:36:25
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętnościpływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci i młodzieży w 2011 roku 2010-12-08 14:27:05
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Węgorzyno w 20llr. 2010-12-08 14:14:05
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w 2011 roku. 2010-12-08 14:11:21
Otwarty konkurs w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym w formie utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej w 2010 roku. 2010-09-15 14:28:13
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki i artystyczne i kulturalne dla mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2010 roku 2009-12-09 11:32:27
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2010 roku 2009-12-09 11:31:36
Burmistrz Węgorzyna oglasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w dziedzinie kształcenia umiejętności pływackich oraz poznania zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci i młodzieży w 2010 roku. 2009-12-09 11:29:21
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gnilny Węgorzyno w 2010 roku. 2009-12-09 11:26:33
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w miejscowościach: Węgorzyna i Mielno w 2010 r. 2009-12-09 11:25:10
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fiz. w dziedzinie organ. aktywnego spędzania czsu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w 2010 r. 2009-12-09 11:23:24
Burmistrz Węgorzy na ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury w dziedzinie propagowania pieśni chóralno - sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych w 2010 roku. 2009-12-09 11:21:06
Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych 2008-12-16 15:18:00
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2008-12-09 14:47:38
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2008-12-09 14:46:18
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2008-12-09 14:45:42
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2008-12-09 14:44:33
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2008-12-09 14:41:00
Oferta plik do pobrania 2008-02-12 15:27:05
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w 2008 roku 2008-01-16 13:13:53
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w miejscowościach: Węgorzyno, Cieszyno i Mielno 2008-01-16 13:12:09
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej 2008-01-16 13:11:20
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury poprzez propagowanie pieśni chóralno – sakralnej, 2008-01-16 13:09:42
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2008 roku 2008-01-16 13:08:44
Otwarty konkurs na wsparcie realizacji projektu w zakresie przecwidziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych 2007-09-03 18:58:18
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 2007-09-03 18:25:00
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich 2007-05-02 09:19:32
Ogłoszenie wyników konkursu 2007-01-23 16:53:51
Oferta-plik do pobrania 2006-12-14 11:14:35
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 2006-12-14 11:13:01
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowych 2006-12-14 11:12:32
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie poprzez udział w programie i zajęciach realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich 2006-12-14 11:10:39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Piotr Kwieciński

Data wytworzenia:
29 gru 2004

Osoba dodająca informacje

Piotr Kwieciński

Data publikacji:
29 gru 2004, godz. 08:26

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Kwieciński

Data aktualizacji:
29 gru 2004, godz. 08:26