Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Węgorzyno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne spoza ustawy


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZAPYTANIE OFERTOWE Przewóz pasażerski dla wyborców w dniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Węgorzynie, wyznaczonych na dzień 14 lipca 2024r. 2024-06-19 14:32:05
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie usługi budowlanej polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej od istniejącej szafki gazowej do pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim 2024-05-23 15:36:13
ZAPYTANIE OFERTOWE Przewóz pasażerski dla wyborców w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 9 czerwca 2024r. 2024-05-20 12:04:44
ZAPYTANIE OFERTOWE Przewóz pasażerski dla wyborców w dniu wyborów do jednostek samorządu terytorialnego, wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024r. 2024-03-21 15:26:23
ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno w 2024 roku 2023-12-29 13:40:34
ZAPYTANIE OFERTOWE Usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Węgorzyno oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt 2023-12-06 09:04:40
ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2024 2023-12-06 08:58:53
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie nadzoru inwestycyjnego dla zadania pn. „Wykonanie przyłączeń nieruchomości zamieszkałych do wybudowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanych w obszarze Aglomeracji Węgorzyno” 2023-09-18 16:44:41
ZAPYTANIE OFERTOWE Przewóz pasażerski dla wyborców w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczonych na dzień 15 października 2023r. 2023-09-12 14:29:44
ZAPYTANIE OFERTOWE Usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Węgorzyno 2023-08-29 13:19:08
Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno - 2023 2023-04-25 15:22:12
Wycinka drzew na terenie gminy Węgorzyno 2023-03-29 15:03:30
Wykonanie usługi budowlanej polegającej na wykonaniu łazienki z WC o wymiarach ok. 2 x 3 metra z wykorzystaniem pomieszczenia wewnątrzlokalowego wraz z wykonaniem instalacji wodociągowo – sanitarnej i wyposażeniem w podstawową armaturę łazienkową a także wykonanie wymiany okna pokojowego o wymiarach ok. 180 x 110 cm w komunalnym lokalu mieszkalnym zlokalizowanym pod adresem ulica Kościuszki 32 m.1. w Węgorzynie 2023-03-23 11:37:59
Wykonanie usługi budowlanej polegającej na „remoncie świetlicy wiejskiej w m. Runowo Pomorskie zlokalizowanej przy ulicy Kolejowej nr 15, położonej na nieruchomości oznaczonej nr geod. 10/46 obręb Połchowo 2023-03-15 15:13:42
Wykonanie usługi budowlanej polegającej na przestawieniu pokojowego pieca kaflowego znajdującego się w lokalu komunalnym w Węgorzynie 2023-02-14 22:40:15
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla modernizacji (alternatywnie zaprojektowanie nowego) wejścia do centralnej kotłowni Szkoły Podstawowej w Węgorzynie 2023-02-10 10:03:14
Wykonanie usługi budowlanej polegającej na remoncie dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Drawskiej 13 w Węgorzynie 2023-02-09 09:57:29
Wykonanie usługi budowlanej polegającej na awaryjnej naprawie sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy ulicy M. Kopernika 13 w Węgorzynie 2023-02-08 10:46:41
Remont obiektu werandy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Runowskiej 14A/1 w Węgorzynie 2023-02-07 14:19:43
Rozbiórka budynków gospodarczych na nieruchomości nr 501/8 ob. Węgorzyno 1, zlokalizowanej pod adresem Strzelecka nr 6 2023-01-31 12:08:33
Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno w 2023 roku 2022-12-20 11:42:22
Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2023. 2022-12-08 12:45:02
„Usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Węgorzyno oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt.” 2022-12-08 12:39:43
Przebudowa przepustu drogowego wraz z odtworzeniem rowu melioracyjnego na dz. 279 o długości 35 mb oraz odtworzeniem rowu melioracyjnego na dz. 272 o długości 10 mb stanowiących własność Gminy Węgorzyno 2022-11-10 15:29:06
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie - (artykuł stracił ważność) 2022-10-21 11:47:36
Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody podziemnej dla 9 stacji uzdatniania wody w gminie Węgorzyno wraz ze sporządzeniem i złożeniem wniosków do Wojewody Zachodniopomorskiego ws. ustanowienia stref ochronnych w przypadkach, gdyby taki wymóg powstał w wyniku analizy ryzyka 2022-10-20 15:18:21
ZAPYTANIE OFERTOWE _ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno - rok 2022 2022-08-24 14:29:27
ZAPYTANIE OFERTOWE Zaproszenie do składania ofert na usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Węgorzyno 2022-08-22 16:31:23
ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa zestawu do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Węgorzynie 2022-08-18 11:55:00
ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu IT dla Urzędu Miejskiego w Węgorzynie 2022-08-18 11:48:57
ZAPYTANIE OFERTOWE Podział geodezyjny działki nr 251/99, obręb nr 1 miasta Węgorzyno 2022-06-13 13:30:43
ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie działki o nr ewid. gruntów 179/2 położonych w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno przy ul. Mickiewicza 10 w Węgorzynie 2022-05-20 10:03:37
ZAPYTANIE OFERTOWE Rekultywacja terenu dzikiego wysypiska zlokalizowanego na działce geodezyjnej 112/11, obręb Połchowo, gmina Węgorzyno 2022-04-25 14:28:46
ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbiórka budynków gospodarczych na nieruchomości nr 501/8 obręb Węgorzyno 1, zlokalizowanej pod adresem Strzelecka 6 2022-03-14 09:20:14
ZAPYTANIE OFERTOWE Wycinka drzew na terenie gminy Węgorzyno 2022-02-18 09:14:42
ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzenie projektu wykonawczego oraz wykazu urządzeń dla zadania: Kompleksowa modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2022-02-17 14:15:39
ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno w 2022 roku 2021-12-27 09:48:53
ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż lamp solarnych LED na terenie Gminy Węgorzyno 2021-12-01 15:17:39
ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2022 2021-12-01 14:23:14
ZAPYTANIE OFERTOWE Wycinka drzew na terenie gminy Węgorzyno 2021-11-18 14:43:28
ZAPYTANIE OFERTOWE Oczyszczenie drogi gminnej dz. nr 378 obręb Sielsko, gmina Węgorzyno z samosiewów drzew, usunięcie drzew owocowych oraz podkrzesanie drzew 2021-10-13 09:10:34
ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno - rok 2021 2021-09-01 13:15:08
ZAPYTANIE OFERTOWE Oczyszczenie drogi gminnej dz. nr 512/1 położonej w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno z samosiewów drzew oraz podkrzesanie drzew 2021-08-16 17:03:50
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ogrodzenia panelowego przy boisku sportowym w Węgorzynie 2021-06-23 14:27:18
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie piłkochwytów przy boisku sportowym w Węgorzynie 2021-06-23 14:24:36
ZAPYTANIE OFERTOWE Dowóz uczniów niepełnosprawnych w okresie wakacyjnym do Gudowa, Drawska Pom., Radowa Wielkiego i Siedlic 2021-06-17 14:56:23
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa garażu, parkingu, masztu i kontenera telekomunikacyjnego, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych: 251/99, 1233, położonych w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno przy ul. Runowskiej w Węgorzynie 2021-06-02 11:36:42
ZAPYTANIE OFERTOWE Rekultywacja terenu dzikiego wysypiska zlokalizowanego na działce geodezyjnej 112/11, obręb Połchowo, gmina Węgorzyno 2021-05-25 14:57:54
ZAPYTANIE OFERTOWE Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Węgorzyno wraz z zapewnieniem opieki 2021-05-18 15:26:01
ZAPYTANIE OFERTOWE Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem oraz wsparciem do posiadanego systemu StreamlineNXv3 na okres 36mc 2021-05-18 13:22:15
ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej w Brzeźniaku 2021-05-12 14:10:52
ZAPYTANIE OFERTOWE Usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Węgorzyno oraz ich utrzymanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt 2021-05-07 10:18:26
Wynik zapytania ofertowego 2021-01-07 13:11:51
ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno w 2021 roku. 2020-12-24 11:57:35
ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2021 2020-12-08 21:10:52
ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych - II 2020-10-12 16:32:43
ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych 2020-09-25 10:54:03
ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno 2020-08-10 17:02:30
ZAPYTANIE OFERTOWE Audyt informatyczny Urzędu Miejskiego w Węgorzynie wraz z opracowaniem dokumentacji po audytowej 2020-04-30 14:04:20
ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy w Kąkolewicach w ramach projektu: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku ? Zadanie 3 Dostawa i montaż wyposażenia AGD 2020-04-20 16:31:58
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego podziału działki oznaczonej nr 35/1 w obrębie Połchowo 2020-03-31 15:34:42
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic dz. nr 36 obręb Trzebawie 2020-03-23 10:52:35
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego podziału działki oznaczonej nr 1185/3 położonej w obrębie nr 4 miasta Węgorzyno 2020-03-03 15:36:06
ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy w Kąkolewicach w ramach projektu: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku 2020-02-26 14:24:15
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie prac geodezyjnych na nieruchomościach gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa podlegających przejęciu na mienie gminy - II 2020-01-28 14:58:53
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie drobnych remontów na podstawie zaleceń kominiarskich w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno 2020-01-17 13:54:25
ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2020-01-15 14:40:10
ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2020 2019-12-31 09:28:48
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno w 2020r. 2019-12-04 12:25:52
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie prac geodezyjnych na nieruchomościach gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa podlegających przejęciu na mienie gminy 2019-12-04 12:17:29
ZAPYTANIE OFERTOWE Wycinka i podkrzesanie drzew na terenie gminy Węgorzyno 2019-11-26 10:46:15
ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno w 2019r. - II 2019-10-18 14:03:08
ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno w 2019r. 2019-10-11 13:12:02
ZAPYTANIE OFERTOWE Objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzież szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzyno 2019-09-17 11:07:02
ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbiórka budynku gospodarczego w miejscowości Wiewiecko oraz budynku mieszkalnego w miejscowości Sielsko 2019-08-29 13:54:32
ZAPYTANIE OFERTOWE Rekultywacja terenu dzikiego wysypiska zlokalizowanego na działce geodezyjnej 112/11, obręb Połchowo, gmina Węgorzyno 2019-08-28 15:01:26
ZAPYTANIE OFERTOWE - 2 - Rozbiórka budynku gospodarczego o numerze identyfikacyjnym 469, zlokalizowanego w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 1249/1, usytuowanego ścianą szczytową na granicy z działką o nr geodezyjnym 1285, gm. Węgorzyno 2019-08-21 15:23:30
ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim 2019-08-20 15:07:41
ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie 2019-08-20 15:04:38
ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbiórka budynku gospodarczego o numerze identyfikacyjnym 469, zlokalizowanego w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 1249/1, usytuowanego ścianą szczytową na granicy z działką o nr geodezyjnym 1285, gm. Węgorzyno 2019-08-08 13:07:28
KONKURS OFERT na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprzedaż zabawek podczas imprezy "Lato z Węgorzem 2019" 2019-03-04 13:03:07
ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola publicznego i żłobka w Węgorzynie - wyposażenie kuchni 2018-12-28 12:45:45
ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2019 2018-12-21 13:44:27
ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta w postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie 2018-12-17 12:45:10
ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta na wykonanie prac geodezyjnych na nieruchomościach gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa polegających przejęciu na mienie gminy 2018-12-03 09:55:50
ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta na wykonanie wycen nieruchomości będących własnością Gminy Węgorzyno 2018-12-03 09:30:44
ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim 2018-07-20 14:23:54
ZAPYTANIE OFERTOWE Wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku z terenu Gminy Węgorzyno 2018-05-18 12:31:29
ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Wydrukiem wraz z zapewnieniem umowy wsparciowej na system oraz wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z umową serwisową 2018-04-24 09:32:40
ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż materiałów budowlanych 2018-03-22 10:08:05
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 2018-03-13 13:34:54
ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Węgorzynie 2018-02-16 14:43:44
ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Runowskiej nr 26 w Węgorzynie 2018-02-16 14:42:08
ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki nr 31 w Węgorzynie 2018-02-16 14:40:47
ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Węgorzyno w roku 2018 2018-01-16 12:55:39
ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyłonienia wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim 2017-07-26 13:33:06
ZAPYTANIE OFERTOWE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno 2017-06-09 09:23:07
ZAPYTANIE OFERTOWE Sporządzenie projektu budowlanego dla zadania "Zagospodarowanie północnej części Jeziora Węgorzyno" 2017-05-12 12:12:58
ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa samochodu dla Straży Miejskiej w Węgorzynie" 2016-11-23 13:05:41
ZAPYTANIE OFERTOWE "Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno" 2016-10-28 14:14:39
ZAPYTANIE OFERTOWE II "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 550.000,00 zł" 2016-10-20 09:07:55
ZAPYTANIE OFERTOWE "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 550.000,00 zł" 2016-10-11 10:44:22
Roztrzygnięcie zapytania ofertowego usuwanie azbestu 2016-09-16 09:06:36
Zapytanie ofertowe usuwanie azbestu 2016-08-26 11:09:41
Zapytanie ofertowe w sprawie przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim 2016-08-17 15:09:40
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 20 szt. drzew rosnących 2016-01-05 14:20:41
ZAPYTANIE OFERTOWE postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór wykonawcy przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim. 2015-08-20 09:01:10
Ogłoszenie o otwartym konkursie na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedaż zabawek podczas imprezy pod nazwą "Polsko- Niemieckie Lato z Węgorzem 2015" 2015-05-19 13:40:07
Zapytanie ofertowe dotyczące przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim 2014-08-20 13:10:04
Ogłoszenie o otwartym konkursie na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedaż zabawek podczas imprezy pod nazwą "Polsko- Niemieckie Lato z Węgorzem 2014" 2014-06-04 09:02:23
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie boiska pełniącego funkcję rekreacyjno-sportową pn. ORLIK w elementy siłowni plenerowej 2013-09-19 15:23:35
Zapytanie ofertowe dotyczące przewozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim 2013-08-08 14:12:02
Stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa poprzez budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Brzeźniak 2013-06-13 11:26:21
Ogłoszenie o otwartym konkursie na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z możliwością sprzedaży napojów alkoholowych oraz usług lunaparkowych i sprzedaż zabawek podczas imprezy pod nazwą "Polsko- Niemieckie Lato z Węgorzem 2013" 2013-05-28 14:40:10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Piotr Kwieciński

Data wytworzenia:
28 maj 2013

Osoba dodająca informacje

Piotr Kwieciński

Data publikacji:
28 maj 2013, godz. 14:40

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Kwieciński

Data aktualizacji:
28 maj 2013, godz. 14:40