Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Węgorzyno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia i zawiadomienia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Gryficach w wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przystani wodnej na jeziorze Woświn 2024-05-28 14:33:28
Informacja PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Szczecinie w wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych przez Biomasa Patner Group S.A. do urządzeń kanalizacyjnych należących do Spółki Wodnej "Międzyodrze" 2024-05-27 16:08:07
Rozporządzenie nr 11/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.05.2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2024-05-21 11:23:11
Informacja PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Gryficach w wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch studni głębinowych na działkach o nr ew. 169/12 i 169/15 obręb Sielsko 2024-05-06 09:34:12
Informacja o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Woj. Zach. w sprawie określenia "Programu ochrony środowiska przed hałasem" 2024-04-23 15:28:04
Rozporządzenie nr 9/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02.04.2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2024-04-16 09:01:39
Rozporządzenie nr 7/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04.03.2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2024-03-08 10:36:28
Informacja PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Gryficach w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzenie oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody w m. Rogówko do rowu melioracyjnego na dz. nr 181, ob. Rogówko 2024-02-21 13:21:37
Rozporządzenie nr 4/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02.02.2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2024-02-06 15:00:37
Informacja PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Gryficach w wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego przez Reską Węgorze w leśnictwie Bonin 2024-01-29 16:38:44
Informacja PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Gryficach w wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurach osłonowych -kanał Sielsko -Mielno, dz. nr 379/2, ob. Sielsko 2023-12-29 13:20:45
Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływanie na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: " Powiększeniu obszaru i terenu górniczego Ginawa-2 w związku z powiększeniem granic złoża Ginawa, na wydobywaniu kruszywa z tego złoża i jego przerobie"." 2023-12-29 11:05:14
Informacja PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Gryficach w sprawie wydania decyzji- pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie dz. o nr ewid. 70/3, ob. Rogówko oraz wprowadzenie ścieków technologicznych ze stacji uzdatniania wody do "Dopływu spod Rogówka" na dz. nr 181, ob. Rogówko 2023-11-21 14:37:15
Informacja PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Gryficach w wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej na dz. nr 169/11 obręb Sielsko 2023-11-21 08:59:44
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 27/2023 z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików. 2023-10-25 08:35:59
Informacja PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Gryficach w wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie dz. o nr ewid. 70/3 ob. Rogówko 2023-10-18 12:30:36
Informacja PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Gryficach w wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie dz. o nr ewid. 70/3, ob. Rogówko oraz wprowadzenie ścieków technologicznych ze stacji uzdatniania wody do "Dopływu spod Rogówka" na dz. nr 181, ob. Rogówko 2023-10-18 12:25:09
Informacja PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Gryficach o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzenie wód z opadowych i roztopowych na wniosek KOSCHEM Ksel- AdamusSP. z o.o. , na terenie dz. o nr ew. 92/12 ob. Stare Węgorzynko. 2023-10-12 10:13:32
Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych 2023-09-04 14:39:50
Rozporządzenie nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.08.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-08-22 12:25:13
Informacja Zarządu Zlewni w Gryficach PGW Wody Polskie dotycząca wylotu odprowadzającego wody do kanału Sielsko-Mielno na dz. o nr ew. 370/2 ob. Sielsko 2023-08-10 09:56:34
Rozporządzenie nr 13/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.06.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-07-12 09:09:41
Informacja PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Gryficach w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia na terenie dz. o nr ewid. 105/10, ob. Przytoń. 2023-06-28 14:03:32
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu 2023-05-23 12:20:03
Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.05.2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-05-17 12:36:45
Informacja PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Gryficach o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia Chwarstno 2023-05-11 10:02:48
Informacja PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Gryficach o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia Chwarstno 2023-03-30 12:47:58
Informacja PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Gryficach o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia a pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego poboru wód podziemnych z ujęcia Chwarstno 2023-03-30 12:43:22
Informacja PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Gryficach o wszcvzęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - przepust, nr dz. 93, ob. Stare Węgorzynko 2023-03-15 13:51:48
Rozporządzenie nr 3/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3.02.2023r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-02-13 09:55:04
Ogłoszenie Powiatu w Łobzie o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu" Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łobeskiego na lata 2023-2026..." 2023-01-23 14:35:23
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gryficach o wydaniu decyzji - pozwolenie wodnoprawne na dz. nr 352/1, ob. Sielsko 2022-12-27 09:17:53
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 17/2022 z dnia 05.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików 2022-12-23 11:37:04
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu nr 16/2022 z dnia 02.11.2022 r. 2022-12-23 11:23:29
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2022 z dnia 02.11.2022 r. wzmieniąjce rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików 2022-11-08 10:41:13
Obwieszczenie w sprawie mozliwościa zapoznania sie z raportem o oddziaływanie na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej w m. Ginawa, na dz. nr 79/4 2022-10-26 11:56:28
Obwieszczenie 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie 2022-10-18 10:18:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2022-10-18 10:18:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie 2022-10-18 10:18:59
Postanowienie o nałożeniu raportu 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie 2022-10-18 10:18:59
Obieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2022-10-18 10:18:59
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej 2022-10-18 10:18:59
Zwiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędów pisarskich w decyzji 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu 2022-10-18 10:18:59
postanowienie o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 2022-10-18 10:18:59
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowyc uwarunkowaniach 2022-10-18 10:18:59
Postanowienie o zawieszeniu postepowania 2022-10-18 10:18:59
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 2022-10-18 10:18:59
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 2022-10-18 10:18:59
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 2022-10-18 10:18:59
Obwiesczenie o udziale społeczeństwa 2022-10-18 10:18:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2022-10-18 10:18:59
OBWIESZCZENIE 2022-10-18 10:18:59
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 2022-10-18 10:18:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 2022-10-18 10:18:59
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2022-10-18 10:18:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie 2022-10-18 10:18:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2022-10-18 10:18:59
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddzxiaływania na środowisko 2022-10-18 10:18:59
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2022-10-18 10:18:59
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2022-10-18 10:18:59
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2022-10-18 10:18:59
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-10-18 10:18:59
brak tytułu 2022-10-18 10:18:59
Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2022-10-18 10:18:59
Obieszczenie o wydaniu postanowienia, w którym organ odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy miejscowości Węgorzyno w ciągu drogi krajowej nr 20" 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie 2022-10-18 10:18:59
OBWIESZCZENIE informujące o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo 2022-10-18 10:18:59
OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie - zawiadmienie strony postępowania 2022-10-18 10:18:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2022-10-18 10:18:59
OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA 2022-10-18 10:18:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WĘGORZYNA 2022-10-18 10:18:59
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia 2022-10-18 10:18:59
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania 2022-10-18 10:18:59
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-10-18 10:18:59
Zawiadomoenie o zakończeniu postępowania 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-10-18 10:18:59
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu 2022-10-18 10:18:59
OBWIESZCZENIE 2022-10-18 10:18:59
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II. 2022-10-18 10:18:59
Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Węgorzyno - ETAP II. 2022-10-18 10:18:59
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania 2022-10-18 10:18:59
Zzwiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2022-10-18 10:18:59
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2022-10-18 10:18:59
Informacja dla właścicieli lasów prywatnych 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie Burmistrza Węgorzyna o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak: OŚ.6220.6.2016.MJ.8 z dnia 18.08.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4346 Węgorzyno ? Brzeźniak na odcinku od km 0+000 do km 4+215? 2022-10-18 10:18:59
OBWIESZCZENIE RDOŚ 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Węgorzyno na lata 2017-2023" 2022-10-18 10:18:59
OBWIESZCZENIE RDOŚ 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu Ochrony Środowiska" 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzyno na lata 2018-2021 2022-10-18 10:18:59
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz zakończeniu postępowania dowodowego 2022-10-18 10:18:59
Informacja dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku-przejście projektowaną linią kablową nad korytem rzeki Reska Węgorza działka nr 11, obręb Połchowo oraz działka nr 248 obręb Runowo, gm. Węgorzyno w km 19+940 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" 2022-10-18 10:18:59
Rozporządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią światłowodową w rurze osłonowej pod rzeką Reska Węgorza 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoporawnego na usługę wodną polegająca na odprowadzeniu ścieków przemysłowych (wód popłucznych) ze stacji wodociągowej w miejscowości Cieszyno 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegająca na odprowadzeniu ścieków przemysłowych (wód popłucznych) ze stacji wodociągowej w miejscowości Winniki 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych z SUW w miejscowości Rogówko do rowu melioracyjnego 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę obejmującą wprowadzanie ścieków przemysłowych (wód popłucznych) ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Węgorzyno do rowu melioracyjnego 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia odwodów łowieckich do kategorii 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych w postaci rowów przydrożnych 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych z przebudowywanej drogi powiatowej 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w obrębie Przytoń 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem cieku Reska Węgorza 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem cieku Reska Węgorza 2022-10-18 10:18:59
Rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-10-18 10:18:59
Zawiadomienie o prowadzonych konsultacjach społecznych dla inwestycji pn. "Retencja Korytowa - Program Nawodnień Rolniczych" 2022-10-18 10:18:59
Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 14.06.2021r. 2022-10-18 10:18:59
Rozporządzenie Nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2022-10-18 10:18:59
Rozporządzenie Nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2021r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Ukleja projektowaną linia światłowodową w miejscowości Zwierzynek 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu projektowaną linię światłowodową w m. Runowo w zakresie przekroczenia Kanału Runowo 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu ścieków przemysłowych (wód popłucznych) ze stacji uzdatniania wody, do urządzenia wodnego-czterokomorowej studni chłonnej, zlokalizowanej na dz. ew. nr 28 w m. Chwarstno 2022-10-18 10:18:59
Rozporządzenie Nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Łobeskiego w części dotyczącej poboru wód podziemnych na ujęciu Dłusko 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Łobeskiego w części dotyczącej poboru wód podziemnych na ujęciu w miejscowości Rogówko 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Łobeskiego w części dotyczącej poboru wód podziemnych na ujęciu Brzeźniak 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Łobeskiego w części dotyczącej poboru wód podziemnych na ujęciu Sielsko 2022-10-18 10:18:59
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w spr. przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja regionalnej inii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek - Runowo Pomorskie". 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr 102/1 obręb Sielska i wprowadzenie ścieków przemysłowych do kanału Sielsko Mielno na dz. nr 363 obręb Sielsko 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego znak:OŚ.AA.6223-29/06 z dnia 16.10.20206 r. wydanego przez Starostę Łobeskiego, w części dotyczącej poboru wód podziemnych na ujęciu w m. Sielsko na dz. nr 102/1, obręb Sielsko 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu wodociągowego D160 mm PE w pod dnem cieku Przytonka na dz. nr 43, obręb Przytoń. 2022-10-18 10:18:59
OBWIESZCZENIE- Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie woj. zachodniopomorskiego 2022-10-18 10:18:59
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd zlewni W Gryficach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do rowu na dz. nr ew. 1/16, obręb Połchowo. 2022-10-18 10:18:59
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików 2022-10-18 10:18:59
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie omyłki pisarskiej w rozporządzeniu nr 2/2022 2022-10-18 10:18:59
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików 2022-10-18 10:18:59
Informacja PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 5 pomostów i slipu na jeziorze Węgorzyno( dz. nr 277 ob. 1 Węgorzyno miasto i dz. nr 293 ob. 4 Węgorzyno miasto) 2022-10-18 10:18:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Piotr Kwieciński

Data wytworzenia:
15 kwi 2003

Osoba dodająca informacje

Piotr Kwieciński

Data publikacji:
18 paź 2022, godz. 10:18

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Kwieciński

Data aktualizacji:
15 kwi 2003, godz. 17:18