Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Węgorzyno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Nabór na wolne stanowiska pracy


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nabór na samodzielne stanowisko Audytora wewnętrznego 2023-05-18 16:27:11
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Węgorzynie 2023-04-26 16:39:57
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgorzynie 2023-04-26 16:36:14
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych i remontów infrastruktury komunalnej 2023-02-10 10:00:32
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko ds. zamówień publicznych i remontów infrastruktury komunalnej - inspektor 2023-01-18 11:51:38
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. utrzymania infrastruktury komunalnej 2023-01-12 14:15:00
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Węgorzyno 2022-12-22 10:14:30
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na samodzielne stanowisko Podinspektora ds. utrzymania infrastruktury komunalnej 2022-12-16 11:36:27
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Skarbnik Gminy 2022-10-14 11:59:10
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. remontów infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2021-11-10 08:27:21
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Finansowym 2020-08-17 15:05:49
Ogłoszenie o konkursie 2019-08-02 14:13:24
Ogłoszenie wyniku naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Węgorzynie 2011-02-02 09:06:43
Archiwum ogłoszeń 2010-12-31 12:35:21
Kwestionariusz osobowy plik do pobrania 2007-01-04 13:50:51
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania 2010-02-12 16:46:16
Informacja o konkursie na stanowisko głównego księgowego Szkoły Podstawowej w Węgorzynie 2011-01-19 07:56:10
Zarządzenie Burmistrza Węgorzyna w sprawie zasad naboru na wolne Stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2006-03-15 10:29:38
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Węgorzynie 2010-12-30 20:02:12
Ponowne ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Infrastruktury Komunalnej i Remontów Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2011-07-07 15:03:27
Ogłoszenie wyników I naboru na wolne stanowisko Kierownika Infrastruktury Komunalnej i Remontów Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2011-07-19 13:43:03
Ogłoszenie wyniku naboru na wolne stanowisko Kierownika Infrastruktury Komunalnej i Remontów Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2011-08-23 11:21:01
Ogłoszenie otwartego i konkurencyjnego nabóru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie. 2013-10-18 11:19:50
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Finansowym (ds. księgowości) 2014-02-27 16:24:24
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielne stanowisko ds. inwestycji 2014-02-27 16:26:58
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowym (ds. wymiaru) 2014-02-27 16:28:47
NABÓR NA WOLNE 2 STANOWISKA PRACY ASYSTENT RODZINY 2014-03-07 10:03:28
Ogłoszenie wyniku naboru na wolne stanowisko stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2014-03-14 10:59:25
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI W WYDZIALE FINANSOWYM W URZĘDZIE MIEJSKIM W WĘGORZYNIE 2014-03-19 14:27:27
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR DS. WYMIARU W WYDZIALE FINANSOWYM W URZĘDZIE MIEJSKIM W WĘGORZYNIE 2014-03-19 14:26:01
Ogłoszenie wyniku naboru na wolne stanowisko stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2013-11-13 08:39:03
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Gimnazjium 2014-05-20 16:39:13
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty, kultury i sportu- Samodzielne stanowisko pracy urzędnicze 2014-12-02 13:24:40
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. funduszy unijnych- Samodzielne stanowisko pracy. 2014-12-02 13:22:52
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. zamówień publicznych- Samodzielne stanowisko pracy. 2014-12-02 13:20:20
INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 2014-12-23 11:22:08
Ośrodek Pomocy Społecznej OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY 2015-07-29 22:09:30
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny księgowy. 2015-09-02 13:25:38
Kolejny ponowny nabór na Głownego Księgowego OPS Węgorzyno 2015-10-02 10:02:15
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko Gł Księgowego w OPS Węgorzyno 2015-10-23 10:10:21
Kolejny ponowny nabór na Głownego Księgowego OPS Węgorzyno 2015-10-20 14:42:21
Konkurs na stanowisko urzędnicze głownego księgowego w SP Węgorzyno 2016-09-16 09:02:58
Ośrodek Pomocy Społecznej OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY 2017-03-03 11:45:51
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. remontów infrastruktury komunalnej - samodzielne stanowisko pracy 2017-04-13 08:53:58
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim 2017-07-19 15:20:40
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. funduszy unijnych - samodzielne stanowisko pracy 2017-08-16 15:32:01
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim 2017-09-07 09:21:57
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. funduszy unijnych 2017-09-07 09:23:31
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. remontów infrastruktury komunalnej 2018-01-23 09:53:52
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na wolne Kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 2018-03-05 16:19:09
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie 2018-03-28 14:30:25
Burmistrz Węgorzyna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie 2018-05-15 15:21:03
Burmistrz Węgorzyna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Króla Lwa w Węgorzynie 2018-05-15 15:25:46
Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Króla Lwa w Węgorzynie 2018-06-22 12:08:11
Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgorzynie 2018-06-22 12:09:44
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na Kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 2018-09-07 15:00:03
Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego 2018-09-07 15:04:19
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzynie 2018-09-19 15:20:41
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie 2018-10-23 08:54:07
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski w Węgorzynie 2018-11-26 11:16:21
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na samodzielne stanowisko ds. obsługi sieci komputerowej - informatyk 2018-11-26 11:18:35
Informacja o wynikach naboru na samodzielne stanowisko ds. obsługi sieci komputerowej - informatyk 2018-12-18 15:41:12
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego w Węgorzynie 2018-12-20 11:52:57
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na Kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Żłobka w Węgorzynie 2018-12-24 12:47:01
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka w Węgorzynie 2019-01-22 14:59:26
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski w Węgorzynie 2019-02-01 13:11:15
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na Kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych 2019-02-15 13:49:07
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych 2019-03-11 11:50:09
Burmistrz Węgorzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim 2019-03-29 09:24:21
Burmistrz Węgorzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Węgorzynie 2019-03-29 09:29:05
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego w Węgorzynie 2019-04-02 10:11:38
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. płac i ewidencji księgowej w Wydziale Finansowym 2019-06-07 13:53:58
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na Kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Żłobka w Węgorzynie 2019-06-28 10:02:55
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. płac i ewidencji ksiegowej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2019-06-28 10:24:54
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. płac i ewidencji księgowej w Wydziale Finansowym 2019-06-28 10:26:15
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. płac i ewidencji księgowej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie II 2019-07-11 13:54:39
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. płac i ewidencji księgowej w Wydziale Finansowym III 2019-07-11 13:56:24
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka w Węgorzynie 2019-07-26 10:16:36
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. płac i ewidencji księgowej w wydziale finansowym w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie. 2019-08-01 15:06:20
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na Kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim 2019-08-02 14:18:26
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim 2019-08-29 08:50:48
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisku urzędnicze- Młodszy Strażnik Miejski w Węgorzynie 2019-10-21 17:06:22
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Wydziale Finansowym 2019-10-24 10:35:06
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy Strażnik Miejski w Węgorzynie 2019-11-07 12:48:47
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na stanowisko-konserwator (robotnik gospodarczy) w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz innych obiektach należących do Gminy Węgorzyno 2019-11-08 13:47:10
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2019-11-14 13:39:14
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielne stanowisko ds. obsługi sieci komputerowej - informatyk 2019-11-14 13:43:46
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Informatyk w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2020-01-10 13:43:42
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowym 2020-01-10 13:45:02
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych 2020-01-13 14:48:40
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowym - środki trwałe 2020-01-14 11:12:01
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska 2020-01-14 11:07:46
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2020-01-31 09:38:43
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowym (środki trwałe) w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2020-01-31 09:34:47
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2020-01-31 09:32:27
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowym - środki trwałe 2020-02-13 14:25:16
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko - inspektor ds. funduszy unijnych w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2020-03-18 14:34:50
Informacja dotycząca naboru na zastępstwo na stanowisko inspektora ds. funduszy unijnych 2020-05-07 12:10:29
Burmistrz Węgorzyna ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko - inspektor ds. sprzedaży nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2020-07-21 09:14:30
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Finansowym 2020-07-30 14:44:45
Informacja dotycząca naboru na zastępstwo na stanowisko Inspektora ds. sprzedaży nieruchomości 2020-08-25 14:13:16
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Finansowym 2020-08-28 13:37:16
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na samodzielne stanowisko - inspektor ds. sprzedaży nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2021-01-21 23:30:14
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrza spisowego 2021-02-10 19:47:59
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. sprzedaży nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2021-02-12 19:17:23
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne samodzielne stanowisko ds. obsługi sieci komputerowej - informatyk 2021-03-10 17:29:09
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowym 2021-03-10 17:30:30
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Informatyk w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2021-03-24 16:04:54
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2021-03-24 16:06:24
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne samodzielne stanowisko ds. obsługi sieci komputerowej - informatyk 2021-03-24 16:07:29
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowym 2021-03-24 16:08:13
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2021-04-28 09:53:33
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Informatyk w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2021-04-28 09:54:24
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne samodzielne stanowisko ds. obsługi sieci komputerowej - informatyk 2021-08-27 11:36:54
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Informatyk w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2021-10-01 10:06:14
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne samodzielne stanowisko ds. remontów infrastruktury komunalnej - podinspektor 2021-10-12 12:02:18
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne samodzielne stanowisko ds. remontów infrastruktury komunalnej - podinspektor 2021-10-26 10:16:05
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. remontów infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2021-10-27 13:11:09
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. remontów infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2021-11-10 08:38:59
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne samodzielne stanowisko ds. remontów infrastruktury komunalnej - podinspektor 2021-11-10 08:31:58
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. remontów infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2021-11-24 14:13:09
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i remontów infrastruktury komunalnej 2022-03-30 15:29:00
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. zamówień publicznych i remontów infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie 2022-04-13 15:21:40
Burmistrz Węgorzyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i remontów infrastruktury komunalnej 2022-04-13 15:22:37
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. zamówień publicznych i remontów infrastruktury komunalnej 2022-05-27 08:52:40

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Piotr Kwieciński

Data wytworzenia:
15 mar 2006

Osoba dodająca informacje

Piotr Kwieciński

Data publikacji:
15 mar 2006, godz. 10:29

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Kwieciński

Data aktualizacji:
15 mar 2006, godz. 10:29